Binnen het speerpunt Arbeid & Zorg 2021 heeft Stichting ProFor dit jaar een project met als doel om een groep vrijwilligers, bestaande uit vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit Zuidoost op te leiden tot en in te zetten als Money-en schuldhulpmaatje. De Money- en schuldhulpmaatjes worden ingezet om financiële problematiek tegen te gaan en op te lossen. Ze zijn vertrouwenspersoon, belangenbehartiger maar vooral ook schakel tussen de belevingswereld van de bewoner en de formele partijen in de stad. Deze vrijwilligers doen tevens ook werkervaring op (met de kans op een betaalde baan), waardoor hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt. Op vrijdag 2 december was het SPE hier op bezoek, bij een workshop die in het teken stond van assertiviteit.   

 

Over Stichting ProFor 

Stichting ProFor is sinds 1997 actief in Zuidoost om personen met een hulpvraag of mensen in de achterstandsproblematiek te helpen. Ze richten zich op in het bijzonder op de volgende groepen in Nederland: Antillianen, Arubanen en Spaanstaligen. ProFor hun aanpak kenmerkt zich het beste door onze laagdrempeligheid. Hierbij stellen ze het eigen initiatief van de hulpvrager centraal in hun traject.  

 

Signalen  
We zien dat organisaties steeds vaker projecten bij ons indienen waarin de focus ligt op de ontwikkeling en ondersteuning van hun vrijwilligers. De organisaties maken veel gebruik van vrijwilligers om hun activiteiten en werkzaamheden uit te kunnen voeren. Veel van de vrijwilligers behoren echter zelf ook tot een kwetsbare groep. Dit project van Stichting ProFor is hier een voorbeeld van. Zij signaleerden dat hun Money- en schuldhulpmaatjes er tijdens hun werkzaamheden soms achter komen dat ze moeite hebben met het bewaken van hun eigen grenzen of met assertief handelen. Voor de zelfontplooiing en groei van vrijwilligers, zowel op werk als op persoonlijk vlak is het daarom cruciaal dat organisaties investeren in de ontwikkeling van hun vrijwilligers. Stichting ProFor weet deze investering op een duurzame manier te doen met dit project. 

 

Achtergrond project  
Met het project hoopt Stichting ProFor te bereiken dat de bewoners van Zuidoost financieel redzaam worden en investeren ze in de ontwikkeling van een groep vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt door hen op te leiden tot money- en schuldhulpmaatje. Door dit project kunnen zij zich ontwikkelen en hun werk op een prettige manier uitvoeren, waardoor de stap naar de arbeidsmarkt wellicht ook voor deze groep vrouwen minder groot wordt.