Op 12 november 2021 ging het SPE op bezoek bij een bijeenkomst van het project ‘Anders zijn, hoe doe je dat?’ Stichting Home Empowerment voert dit project uit binnen het speerpunt Seksuele diversiteit.  

Tijdens deze bijeenkomst worden LHBTIQ+ identiteiten bespreekbaar gemaakt bij moeders en dochters. De opkomst is groot, er lijken veel vrouwen en meiden geïnteresseerd te zijn in dit onderwerp. Rafia Aallouch, directeur en oprichter van SHE, opent de bijeenkomst. Ze vertelt de groep dat ze meerdere mensen kent die zijn verstoten door hun ouders omdat ze LHBTIQ+ zijn. Dat levert veel trauma op. “Dat proberen we te doorbreken door het erover te hebben met elkaar.” Ze benadrukt dat het belangrijkste is om respect te hebben voor elkaar, en niet over elkaar te oordelen.  

Vervolgens wordt er een korte uitleg gegeven over waar LHBTIQ+ nou eigenlijk voor staat, en wordt er een filmpje getoond over de acceptatie ervan in Nederland volgens mensen binnen de LHBTIQ+-community. Een fragment over geweld tegen een trans persoon maakt veel los. Een van de deelnemers zegt: “Je moet gewoon respect hebben, mensen moeten gewoon hun leven kunnen leven.” Het valt ook op dat de meeste mensen uit de groep al veel over het onderwerp weten, en dat de groep aandachtig luistert. De combinatie van Islam en seksuele diversiteit komt ook aan de orde. Er wordt genoemd dat je iemand die bijvoorbeeld openlijk homoseksueel is nooit mag verbannen uit de moskee of ongelovig mag noemen, wanneer diegene wel gelooft.
Er komt tijdens de bijeenkomst ook een trans vrouw spreken. Zij gaat in het gesprek met de deelnemers over haar transitie en hoe het is om trans te zijn in Nederland. Ook hier valt het op dat de deelnemers erg geïnteresseerd zijn in het verhaal van de spreker.  

Tenslotte komt er een psycholoog praten. Hij vertelt over de verhalen die hij hoort van cliënten. Hij legt uit dat taboe vaak de reden is voor psychische problemen. Daarom moet je onderwerpen juist bespreekbaar maken, ook al liggen ze soms gevoelig. “Het is heel belangrijk is dat je met je kinderen over gevoelens kunt praten. Als je alleen maar zegt ‘dat mag niet’ dan heb je geen uitleg. Je maakt iemand onwetend.” 

SHE en het project 

Stichting Home Empowerment (SHE) is gespecialiseerd in het bestrijden en terugdringen van huiselijk geweld. SHE maakt onderwerpen die gevoelig kunnen liggen bespreekbaar, zo ook seksuele diversiteit en genderdiversiteit. SHE maakt LHBTIQ+ identiteiten ook bespreekbaar met moeders en dochters ter preventie van geweld binnen gezinnen. Rafia ziet bij haar achterban namelijk dat schaamte en taboes rondom seksuele diversiteit binnen gezinnen kan leiden tot geweld tegen een kind dat LHBTIQ+ is.