Binnen het speerpunt Zelfbewust Opgroeien voert Stichting Himilo dit jaar een project uit over ouder-dochterrelaties. Op 13 november 2021 was het SPE hier op bezoek, bij een bijeenkomst die in het teken stond van identiteit, normen en waarden en cultuur(verschillen). 

Opzet en thema bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst gingen de deelnemers eerst in groepen uit elkaar (meiden en ouders gescheiden) om te praten over verschillende onderwerpen rondom identiteit en cultuur. Daarna kwam iedereen weer bij elkaar, werden de belangrijkste bevindingen gedeeld, en gingen de meiden en ouders met elkaar in gesprek. 

Signalen 
De meiden vertellen dat ze op school leren voor zichzelf op te komen en een weerwoord te hebben, terwijl thuis juist van ze wordt verwacht dat ze hun ouders niet tegenspreken. De meiden krijgen vaak ‘nee’ te horen en mogen soms minder dan hun vriendinnetjes als het gaat om bepaalde kledingwensen of afspreken met klasgenootjes. “Veel vriendinnen van mij hebben meer vrijheid en mogen naar verjaardagen. Ik mag dat niet.” Moeders geven aan dat ze zich ergeren als hun dochters geen ‘nee’ accepteren, en hekelen de vraag ‘waarom niet?’ die dochters vaak stellen. Vanuit hun eigen opvoeding zijn ze gewend dat je je ouders niet tegenspreekt. “In de Somalische cultuur ga je niet tegen je ouders in. Dat zijn wij niet gewend.” Ook kunnen de moeders door de taalbarrière lastig uitleggen waarom ze vinden dat iets niet mag, of hoe ze ergens over denken vanuit hun cultuur of geloof. Het was mooi om te zien hoe de moeders en dochters hierover in gesprek gingen met elkaar. 

Achtergrond organisatie en project
Himilo zet zich in voor het verbeteren van de maatschappelijke positie van de Somalische gemeenschap in Nederland, op maatschappelijk, juridisch, sociaal en cultureel gebied. Met het project ‘Ook dochters hebben zeggenschap’ hoopt Himilo een dialoog te openen tussen dochters en ouders, en hun leefwerelden dichter bij elkaar te brengen.