Binnen het speerpunt Arbeid & Zorg 2020 heeft Stichting Malak dit jaar een project over de werkzorgbalans uitgevoerd. Op 17-11-21 was het SPE hier op bezoek, bij een workshop die in het teken stond van time management. Stichting Malak heeft als missie om vooroordelen over iedereen die als anders gezien wordt, of die een beperking heef,t of een kwetsbare positie in de samenleving heeft, weg te nemen en de bestaande taboes daarover te doorbreken. Stichting Malak probeert via haar activiteiten deelnemers aan te zetten tot maatschappelijke participatie, emancipatie en zelfredzaamheid.
 
Tijdens de workshop gingen deelnemers aan de slag met het in kaart brengen van hun weekplanning. Onder begeleiding van trainer Stella Meulenbelt vulden de vrouwen in een weekplanner in welke taken zij per dag uitvoeren. Om zo zicht te krijgen op de manieren waarop ze eventueel tijd zouden kunnen winnen en dus ook tijd voor zichzelf kunnen vinden. Hierover gingen de deelnemers met elkaar in gesprek 

Het was interessant om te zien dat dat deelnemers aangaven hun tijd vooral kwijt te zijn aan zorgtaken en schoonmaken. Sommigen van hen maakten elke dag hun hele huis schoon. Eén deelnemer gaf aan: ‘’al mijn dagen zien er hetzelfde uit, ik maak alleen maar schoon’’. De vrouwen bespraken hoe zij dit voorbeeld van hun moeders gekregen hadden en graag het goede voorbeeld aan hun dochters willen geven door het anders aan te pakken en tijd voor zichzelf vrij te maken.  

Met het project hoopt Stichting Malak te bereiken dat vrouwen hun persoonlijke leven anders in gaan delen, waardoor ook zij uiteindelijk de ruimte krijgen om aan zichzelf te werken en een eerste stap naar de arbeidsmarkt te zetten.