Binnen het speerpunt Zelfbewust Opgroeien heeft Stichting Aknarij dit jaar een project voor moeders en dochters uitgevoerd. Op 2 oktober 2021 was het SPE hier op bezoek, bij een bijeenkomst over identiteit. 

Bijeenkomst en signalen
Tijdens de bijeenkomst keken de moeders en dochters samen een film die verschillende kanten van identiteit belicht. Het was interessant om te zien welke invloed sommige scènes uit de film hadden op de dynamiek in de groep: het ongemak was soms overduidelijk, door gelach of geklets van de meiden of moeders. Na de film gingen de moeders en dochters met elkaar in gesprek over verschillende thema’s en kanten van identiteit. Wat hoort er allemaal bij identiteit? Welke verschillende identiteiten heb je en hoe combineer je die met elkaar? Tijdens het nagesprek bleek dat sommige onderwerpen -zoals seksuele geaardheid- lastig zijn om te bespreken, maar dat de moeders hopen dat hun dochters wel altijd alles tegen ze durven te zeggen. Ook gingen de moeders en dochters met elkaar in gesprek over wat het betekent om vrouw te zijn. 

Achtergrond project 
Het project ‘Sterke moeders, sterke dochters’ richt zich op meisjes en vrouwen uit Amsterdam West en Nieuw West. Met het project hoopt de stichting te bereiken dat zij zich bewuster worden van hun kracht en macht binnen en buiten het gezin. Andere onderwerpen waar het project op focust zijn: wie ben ik en wat zijn mijn kwaliteiten?; grenzen aangeven; groepsdruk en trots zijn op jezelf.