Op 23 september ging het SPE op speerpuntbezoek bij stichting GAM tijdens  een bijeenkomst van het project ‘Grab the opportunities’. Stichting GAM voert dit project uit binnen het speerpunt arbeid en zorg.

GAM is een film- en theatergroep die een brug wil slaan tussen de Afrikaanse vrouwengemeenschap in Amsterdam en de Nederlandse samenleving. De doelgroep voor het project ‘Grab the opportunities’ is Afrikaans (vooral Ghanees)-Nederlandse vrouwen die vooral leven van een uitkering. Het doel van het project is het stimuleren van vrouwen om uit een uitkeringssituatie te komen, financieel stabieler te worden en bewust laten worden van de organisaties die er zijn en mogelijk hulp kunnen bieden.

Wat opvalt is dat er een huiselijke en gezellig sfeer heerst. Er is een grote groep vrouwen aanwezig. Iedereen is druk bezig is met het ontwikkelen van skills als kleding naaien en haar stylen, totdat de bijeenkomst begint.

Presentatie Zuidoost werkt

Twee medewerkers van Zuidoost Werkt geven een presentatie.
Zuidooost werkt helpt iedereen uit Amsterdam Zuidoost die een baan zoekt, maar die niet kan vinden. Een criterium is dat je gedocumenteerd bent. Zuidoost werkt fungeert ook als sleutelfiguur tussen de (Ghanese) community en de gemeente. Vanwege taal kan het lastig zijn om een baan te vinden, maar ook hulp op bijvoorbeeld het gebied van taal of schulden. Een aantal zaken die Zuidoost werkt voor je kan doen:

-Helpen bij het vinden van een baan. Zoek je een baan? Dan kun je bellen of een email of whatsapp sturen. Zuidoost werkt zoekt naar een baan in en buiten hun netwerk. Doel is mensen binnen zuidoost te laten werken, maar als dat niet mogelijk is kan het ook erbuiten zijn.

-Doorverwijzen naar de juiste persoon/instantie in het geval van woonproblemen, een gewenste taalcursus of schulden.

-Als jouw diploma uit het buitenland niet wordt erkend kunnen ze je doorsturen naar een plek waar je diploma bekeken en gewaardeerd of erkend wordt.

-Voorschakeltrajecten. Dit is een soort voorbereiding op een bepaalde baan als je de juiste papieren nog niet hebt.

Zuidoost werkt is dus een schakel tussen de community en verschillende instanties. Meer weten? Ga naar https://zuidoostwerkt.nl/

Signalen

Tijdens en na de presentatie komen een aantal zaken naar voren:

Er bestaat angst om een uitkering te verliezen en zonder inkomen te komen zitten. Voorzitter Veronica geeft aan dat het probleem niet per se is dat mensen niet willen werken. Soms zijn er gezondheidsproblemen, of het werk is er niet. Maar een uitkering, hoe klein ook, is iets dat zeker binnenkomt. Dat is een reden die zij vaak ziet. Vrouwen weten hoe lastig het is om ín de uitkering te komen. Wat als het werk niet lukt? Dan heb je helemaal geen zekerheid van inkomen meer. Een aantal deelnemers bevestigen dit. Een van de presentators vanuit Zuidoost werkt geeft aan dat er proefplaatsingen bestaan, dan kun je maximaal 2 maanden een baan proberen, terwijl je je uitkering behoudt. Als het niet bij je past dan kun je stoppen en blijf je in de uitkering.

Meerdere deelnemers hebben de ervaring dat ze telkens korte contracten van een aantal maanden krijgen. Een vrouw geeft aan dat je nooit direct een vast contract krijgt, met geluk is het voor een jaar. Ze is bang dat in geval van geen verlenging of ontslag het lastig is om weer de zekerheid van een uitkering te krijgen. Een andere deelnemer geeft ook aan dat ze telkens weer voor drie maanden ergens een contract krijgt. Ze moest telkens weer nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe dingen op een baan leren. Daar kreeg ze veel stress van. Een van de medewerkers van Zuidoost werkt geeft aan dat ze vaak hoort van bedrijven dat iemand een goede werknemer is, maar niet voor zichzelf opkomt. Ze geeft aan dat binnen de Ghanese community veel mensen het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen en het aan te geven als ze iets niet willen doen. Als je niet duidelijk aangeeft dat je bij een bepaald bedrijf wilt blijven, zullen ze je van bedrijf naar bedrijf blijven sturen (in het geval van banen op uitzendbasis).

-De taal en niet-erkende diploma’s zijn soms een probleem in het vinden van (gewenst) werk. Een van de deelnemers geeft aan dat ze, hoewel ze een diploma heeft op het gebied van catering én de Nederlandse taal, nog steeds geen baan kan vinden op dat gebied. Ze werkt nu in de ouderenzorg, met telkens wisselende locaties. Diploma’s worden namelijk niet altijd erkend, of een diploma wordt wel erkend maar de taal is een probleem. Zuidoost werkt kan helpen bij buitenlandse diploma’s die erkend moeten worden.

Meerdere vrouwen geven aan dat zij en hun kinderen moeilijk een huis kunnen krijgen. Een vrouw geeft aan dat haar dertigjarige dochter met haar kleinkind nog bij haar inwoont.

Aan het eind van de bijeenkomst is het duidelijk dat veel van de deelnemers met bepaalde vragen terecht kunnen bij Zuidoost werkt. Voorzitter Veronica vertelt hoe trots ze is op alle deelnemers. De jongste aanwezige is 45 jaar oud, sommige vrouwen zijn oma. Hun situaties zijn niet altijd even gemakkelijk. Maar ze zijn allemaal aanwezig ‘to grab the opportunities’!