Op 1 oktober ging het SPE langs tijdens een bijeenkomst van het project ‘Uit het hart (part two)’, gericht op moeders en dochters. Stichting Al Maarif voerde dit project uit binnen het speerpunt zelfbeschikking.

Signalen en bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst staan de dochters stil bij onderwerpen waar hun pijn ligt, en onderwerpen waarbij zij botsen met hun moeders. Als ze willen mogen ze hun verhaal doen voor de groep met behulp van diversiteitskaarten. Doordat je kaarten moet kiezen, is er wat houvast tijdens het vertellen. Volgens Nancy van Al Maarif helpt dit ook goed om de wat stillere meiden hun verhaal te laten doen. Op deze kaarten staan termen als ‘levensstijl’, ‘relationele status’ of ‘tijdsbesteding’. Het valt op dat de sfeer open en vertrouwd is. Meiden moedigen elkaar aan om hun verhaal te doen en luisteren aandachtig. De bijeenkomst is voor sommige meiden erg handig om bepaalde onderwerpen beter aan te kaarten, bij hun moeder bijvoorbeeld. Zo zegt een deelnemer: “Je leert hier hoe je bepaalde dingen moet zeggen. Ik zie bepaalde kaarten waarvan ik denk ‘oh ja, dat is waar ik ook tegenaan knal, zoals tijdsbesteding en geloof.” Haar moeder vindt het lastig dat ze bijvoorbeeld wel eens de stad ingaat als tijdsbesteding. “Ik heb haar al wel hierover gesproken, ik hoop dat de volgende lessen hierbij ook gaan helpen.” Er zijn meerdere deelnemers die op het gebied van tijdsbesteding soms botsen met hun moeders. Hun moeders willen dan bijvoorbeeld het liefst dat ze thuis blijven, en niet naar andere plekken gaan. Er is ook een deelnemer wiens moeder soms moeite heeft met haar bekering. In een van de bijeenkomsten hierna gaan de moeders ook hun verhaal doen aan de hand van de diversiteitskaarten, zo worden hun wensen en angsten duidelijk. Deze kunnen weer invloed hebben op en een verklaring zijn voor hun manier van opvoeden.

Achtergrond project

Uit het hart is een project waarin moeders en dochters elkaar beter leren kennen en hierdoor ook beter leren begrijpen. Tijdens andere bijeenkomsten komen thema’s als onder andere religie, communicatiestijlen en externe invloeden als omgeving en sociale media aan bod.