Binnen het speerpunt Jongens en Mannenemancipatie 2021 heeft Stichting Aknarijwest dit jaar een project over het belang van vrouwenemancipatie voor mannen uitgevoerd. Op 7 mei was het SPE hier op bezoek, bij een filmvertoning en nagesprek die in het teken stonden van man-vrouw verhoudingen.

Stichting Aknarijwest is opgericht door een groep Amsterdammers met een Marokkaanse achtergrond. Primair zet Aknarijwest zich in voor participatie en integratie van haar achterban in de Nederlandse samenleving.

Workshop
Tijdens de workshop gingen deelnemers door middel van /het kijken van een film in gesprek over de thema’s zoals conservatisme rondom man-vrouw verhoudingen en homoseksualiteit.

Signalen
Het was interessant om te zien dat er tijdens het nagesprek twee groepen te identificeren waren. Eén meer conservatieve groep als het gaat om man-vrouw verhoudingen en een groep die hier meer progressief over nadenkt. Zij gingen met elkaar in gesprek over de film en kwamen nader tot elkaar. Zo zei een deelnemer als reactie op de film en het nagesprek: ‘’Deze film en dit gesprek laten zien dat we moeten nadenken over oplossingen willen we de vrije samenleving accepteren. We hebben veel taboes vanuit Marokko meegenomen, die hier heel anders zijn. Hoe kunnen we hiermee omgaan?’’

Achtergrond project
Met het project hoopt Aknarijwest te bereiken dat mannen inzicht krijgen in factoren zoals hun sociale omgeving en andere culturele factoren waardoor hun emancipatieproces en het emancipatieproces van vrouwen wordt belemmerd.