Binnen het speerpunt ‘Jongens en Mannenemancipatie 2021’ heeft Rwanda Ned TUBANE dit jaar een project over de rol van mannen in vrouwenemancipatie uitgevoerd. Op 2 juli 2022 was het SPE hier op bezoek, bij een workshop die in het teken stond van de rolverdeling tussen mannen en vrouwen, de opvoeding en huiselijk geweld.

Rwanda Ned TUBANE is een zelforganisatie voor en door de Rwandese gemeenschap in Amsterdam en omgeving die onder meer de belangen van de doelgroep behartigt en de volwaardige integratie en participatie van de doelgroep in de Nederlandse samenleving bevordert.

Workshop
Tijdens de workshop gingen deelnemers middels een dialoog aan de slag om de veranderende rollen van mannen en vrouwen binnen het gezin bespreekbaar te maken. De dialoog bestond uit 3 thema’s: 1) genderrolverdeling en hoe deze binnen verschillende culturelen en in verschillende omgevingen kan veranderen, 2) huiselijk geweld en 3) de opvoeding.

Signalen
Het was interessant om te zien dat er zowel mannen als vrouwen uit verschillende generaties aanwezig waren. Er ontstond een gelijkwaardige dialoog waar iedereen aan kon bijdragen.

Veel van de mannen gaven aan dat ze hier vanuit eigen interesse zaten: ‘’Ik hoor altijd heel veel over vrouwenemancipatie, maar nooit iets over mannenemancipatie. Toen ik deze bijeenkomst zag werd ik nieuwsgierig. Hoe ziet mannenemancipatie eruit?’’ Dit kwam ook weer terug tijdens de dialoog. Bijvoorbeeld als het ging over de stress die mannen kunnen ervaren door hun rol als kostwinnaar of het niet mogen tonen van hun emoties, omdat dat niet als mannelijk gezien wordt.

Daarnaast werd er besproken hoe vrouwen bij kunnen dragen aan mannenemancipatie. Dit begint al bij de opvoeding. De vrouw is vaak de baas in huis en behandeld, ook door haar eigen opvoeding, haar kinderen anders. Dochters moeten vaak veel meer doen in het huishouden dan zonen, wat er later weer in resulteert dat mannen minder doen in het huishouden. De vrouwen konden zich hier erg in herkennen, ook omdat zij voortdurend thuis de strijd voeren met hun man om de verdeling van de huishoudelijke taken. Als ze deze zelfde strijd willen voorkomen voor hun dochters, moeten ze de opvoeding dus gelijkwaardiger maken.

Achtergrond project
Met het project hoopt Rwanda Ned TUBANE te bereiken dat mannen en vrouwen met elkaar het gesprek aan gaan over emancipatie en dat relaties gelijkwaardiger worden.