Op vrijdag 11 juni was het SPE op bezoek bij Life & Style. De organisatie kreeg in samenwerking met Care4Oost in 2021 budget toegekend binnen het speerpunt Zelfbeschikking voor het project ‘Mijn leven, mijn plan!’.

Mijn leven, mijn plan!

Het project ‘Mijn leven, mijn plan!’ richt zich op geïsoleerde eerste en tweede migrantenvrouwen in de Indische Buurt in Amsterdam Oost. Door verantwoordelijkheden in het gezin, culturele waarden, armoede en lage taalvaardigheid zijn deze vrouwen vaak aan huis gekluisterd en leven zij erg geïsoleerd. Dit geldt voor migrantenvrouwen van allerlei leeftijden, maar vooral voor eerste en tweede generatie vrouwen.

Samen hebben de organisaties voor dit project een training ontwikkeld om eerste en tweede generatie migrantenvrouwen te helpen om meer bij zichzelf stil te staan, na te denken over wat zij zelf met hun leven willen en een plan te maken voor hoe zij dit kunnen realiseren. Het doel is de vrouwen (zelf)kennis en vaardigheden aan te reiken waarmee zij zelfstandiger kunnen handelen, hun eigen keuzes kunnen maken en zich daardoor zelfverzekerder, positiever en gezonder voelen.

Wat is jouw droom?

In deze bijeenkomst deelden de deelnemers hun toekomstdromen. De vorige keer zijn ze aan de slag gegaan met het maken van een collage, om hun droom te verbeelden. Vandaag lichtten zij die toe. Hoe willen ze dat hun leven eruit ziet of gaat zien? 

“Jullie zijn er altijd voor anderen. Deze training is voor jou. Een moment om bij jezelf stil te staan. Hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe beter je ook voor anderen kunt zorgen.” – trainer

Één voor één vertellen deelneemsters over de collages die ze hebben gemaakt. Onderwerpen die veel terugkomen in de dromen van deelneemsters zijn gezondheid en familie. Maar ook vakantie, tijd doorbrengen in de natuur of aan zee, en tijd doorbrengen in het geboortedorp komen aan bod.

Nadat mijn kinderen getrouwd zijn en zelf ook kinderen hebben, kan ik eindelijk uitrusten. Dan voel ik me net de koningin. Het wordt een nieuwe levensfase voor mij waarin ik op vakantie kan gaan en nog meer mensen kan helpen.” – deelnemer

Een aantal deelnemers noemt betaald werk of geld verdienen met haar talenten als droom. Zo geeft een van de deelnemers aan goed te kunnen koken en dit ook al op grote schaal vrijwillig te doen. Haar droom is om hier een bron van inkomsten van te maken.

Luid applaus

De serie trainingen is opgezet aan de hand van het model van Appreciative Inquiry. Deze methodiek baseert zich op het ontdekken, waarderen en verder ontwikkelen van krachten die al aanwezig zijn zodat je met meer zelfvertrouwen en energie kunt werken aan de toekomst die je zelf wilt.

Appreciative Inquiry is niet alleen gericht op het oplossen van problemen maar op het vergroten van eigenaarschap en duurzame verandering. De focus ligt vooral op wat wél goed gaat, om van daaruit verder te bouwen. Door dit met een groep te doen, kunnen de vrouwen elkaar op hun krachten en successen wijzen. Na iedere deelnemer die haar dromen heeft gedeeld klinkt een luid applaus. De deelneemsters helpen elkaar om hun eigen krachten te waarderen, verder uit te bouwen en een toekomstplan te maken.

Deze toekomstplannen en dromen die aan de orde zijn gekomen schrijven de deelnemers op in hun persoonlijke werkboek. Over twee weken gaan zij tijdens de training onderzoeken hoe ze concrete stappen kunnen zetten om hun dromen (deels) te verwezenlijken.