Op 8 februari gingen Leila en Maaike langs bij de eerste workshop van de reeks “Wie is mijn virtuele kind” van stichting Aminah. In deze eerste bijeenkomst stond het thema “puberteit” centraal. Dat dit thema actueel is, bleek wel uit de opkomst! Meer dan 30 vrouwen hadden zich verzameld in Amsterdam-West.

Hamza Akkar van IPeP (islamitische pedagogen- en psychologenpraktijk) begon met de workshop: “Puberteit, wat is dat?”. Hij begon met de geruststellende boodschap dat alle pubers grensoverschrijdend gedrag vertonen, dit is normaal en hoort bij de ontwikkeling die hun hersenen doormaken. Het is dus geen teken van slecht ouderschap. Maar gelukkig zijn er wel dingen die ouders kunnen doen om hun kinderen goed door de puberteit te helpen. Kinderen gaan fouten maken en het is belangrijk dat ze weten dat dit niet het einde van de wereld betekent.

Het was duidelijk dat de workshop goed aansloot bij de behoefte van de vrouwen. Er werden veel problemen voorgelegd en vragen gesteld. De vrouwen gaven bijvoorbeeld aan zich zorgen te maken over “foute vrienden” en dat zij daarom uit bescherming dingen verbieden. Hamza legde uit dat het belangrijk is om waardering voor pubers uit te spreken en niet continue verwijten te maken. Als een kind zich thuis niet gewaardeerd voelt zal de invloed van leeftijdsgenoten, die wel waardering tonen, groot zijn. De vrouwen kregen tips om met hun kinderen te praten over diens fouten zonder verwijten. Daarnaast benadrukte Hamza het belang van het oprecht interesse hebben in je kind; zorg dat je weet wat diens interesses zijn en ken vrienden bij naam. Hierdoor kun je gerichte vragen stellen waardoor er sneller een gesprek ontstaat dan na een simpele “hoe was je dag?”.

In de komende workshops komen social media, seksualiteit en communicatie tussen ouder en kind aan bod. Het is helaas niet meer mogelijk om aan te sluiten bij de workshops, omdat deze helemaal vol zitten. Mocht je interesse hebben in een herhaling of vervolg van de workshops, neem dan contact op met stichting Aminah.

 

Stichting Aminah

Stichting Aminah is opgericht door Mbarka N’bir en Aziyme Akgun. Twee gepassioneerde vrouwen die elkaar via vrijwilligerswerk hebben leren kennen. Ieder afzonderlijk van elkaar hebben zij zich jaren voor verschillende doelgroepen ingezet en hebben in februari 2016 besloten om de krachten te bundelen en zich specifiek voor vrouwen in te zetten. Ook Sannae Benayad maakt part-time deel uit van stichting Aminah en richt zich daarbij op de dagbesteding en projectmanagement. Stichting Aminah bevordert de emancipatie, integratie en participatie – in de samenleving van mensen met en zonder een beperking. De medewerkers van de stichting bieden mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding. Hiermee bevorderen zij de binding met en betrokkenheid bij de samenleving en maatschappij. Aminah wil eenieder die op locatie komt het oprechte gevoel geven er toe te doen, zodat zij zich gekend weten in een vertrouwde omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn.

website: http://stichtingaminah.nl/ 

email: info@stichtingaminah.nl

facebook: https://www.facebook.com/stichtingaminah/

14567442_1111933538892428_2836725740379432330_o