Op donderdag 22 februari waren Ragna en Maaike op bezoek bij een training over huwelijkse onvrijheid van Femmes for Freedom. Deze trainingen worden gegeven bij verschillende organisaties die werken met vrouwen waar mogelijk sprake is van huwelijkse onvrijheid. Eerder gaf Nusret Musa deze training bij de Hippe Heks, de training van vandaag werd gegeven aan stagiaires van de Elance Acedemy.

De training begon met een introductie van Femmes for Freedom waarbij Nusret een voorbeeld gaf van huwelijkse onvrijheid uit haar eigen omgeving. Ze legde uit dat het Nederlandse Rechtssysteem zo is ingericht dat mensen binnen religieuze huwelijken niet dezelfde rechtsbescherming hebben als in een burgerlijk huwelijk. Dit kan resulteren in huwelijkse onvrijheid en een beperking van het recht op zelfbeschikking. Dat dit in Nederland voor komt was voor de meeste deelnemers onbekend.

Ook Nusret was zich er niet van bewust dat iemand in haar naaste omgeving in deze situatie zat. Dit is vaak het geval bij huwelijkse onvrijheid. Er wordt weinig over gepraat en het overkomt vrouwen waarbij de omgeving niet verwacht dat een dergelijke situatie zich zou kunnen voordoen. Deze problematiek is zo slecht zichtbaar dat het extra belangrijk is dat toekomstige hulpverleners sensitief zijn en zich realiseren dat iedere vrouw waarmee zij contact hebben hiermee te maken kan krijgen.

In het tweede deel van de training kwam aan bod hoe de deelnemers jonge meiden weerbaarder kunnen maken door ze bewust te maken van keuzemogelijkheden. Aan de hand van een casus (een jonge vrouw die in het buitenland gedwongen moet trouwen) werd geoefend hoe zij iemand in huwelijkse onvrijheid kunnen begeleiden en welke organisaties ingeschakeld kunnen worden.

Femmes for Freedom werkt aan een boekje met informatie over huwelijkse onvrijheid en een overzicht van de organisaties in Amsterdam die hulp bieden bij deze situaties.

Wil je ook een training van Femmes for Freedom bij jouw organisatie? Neem contact op met Nusret via: nusret.musa@femmesforfreedom.com 

Over Femmes for Freedom
Femmes for Freedom zet zich in tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken, gedwongen achterlating, verborgen vrouwen en huwelijkse gevangenschap bij Nederlandse meisjes en vrouwen. Want ook in Nederland worden meisjes en vrouwen gedwongen te trouwen of getrouwd te blijven. Femmes for Freedom bestaat inmiddels 4 jaar, maar oefent invloed uit op zowel juridisch, maatschappelijk, cultureel en politiek vlak. Het doel is huwelijkse vrijheid en gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Femmes for Freedom biedt juridisch advies voor vrouwen die willen trouwen, de in het huwelijk gevangen vrouw, hulpverleningsinstanties, juristen, overheden, mannen, ngo’s, religieuze gezagsdragers en iedereen die meer over het onderwerp wil leren.

Voor meer informatie ga naar: www.femmesforfreedom.com

Femmes for freedom