Voor het tweede speerpunt zelfbeschikking en seksuele diversiteit ontvingen wij maar liefst 14 aanvragen! Elf van deze aanvragers kwamen op 24 juni hun plan presenteren. Stuk voor stuk mooie en diverse plannen waarmee het zelfbeschikkingsrecht van Amsterdammers zou kunnen worden bevorderd.

De jury bestaande uit Fatima Bourri (docent Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de HvA) en Nadia Bouras (kunsthistoricus en promotieonderzoek Gender en Migratie aan de Universiteit van Leiden), heeft alle plannen beoordeeld en een cijfer gegeven voor de inhoud en de presentatie. De deelnemers hebben elkaar ook een cijfer gegeven.

Na het berekenen van de cijfers is de uitslag het volgende geworden:

  1. Vrouwenbazaar, met het project “Opvoedtraining; Het beste van 2 culturen”
  2. Mamawatoto , met het project “Weerbaarheid en keuzes durven maken”
  3. Nisa4Nisa (Big Sister), met het project “Mijn keuzes”
  4. Stichting Home Empowerment, met het project “Stap vooruit naar vrijheid”
  5. GAM, met het project “TIME TO REASON”
  6. Pamir en SOMVAO, deels gehonoreerd met het project “Zelfbeschikking voor vluchtelingen vrouwen”

We danken alle organisaties voor hun inzet en het enthousiasme waarmee ze hun plannen hebben gepresenteerd. We hopen dat de organisaties die niet gehonoreerd zijn op een andere wijze hun plan kunnen financieren.