Eind 2016 is de nieuwe website www.ngpn.nl live gegaan. Dit is de site voor het Netwerk Gepensioneerde Professionals Nederland. Venzo is druk bezig om de site mooi en volledig up-to-date te maken.

Het netwerk is bedoeld om kennis en ervaring van gepensioneerde professionals bij verschillende vraagstukken van maatschappelijke organisaties in te zetten. Tot dusver zijn er al meerdere samenwerkingsverbanden geweest: voor bestuursposities, maar ook als taalcoach, websitebeheerder, docent-begeleider van jongeren met leerproblemen of adviseur bij het opstellen van projectplannen. Het netwerk is een gevarieerd gezelschap van uiteenlopende achtergronden en kwaliteiten.

Zijn er binnen jouw organisaties activiteiten waar je de specialistische kennis of levenswijsheid van de leden kunt gebruiken? Klik dan hier