Vanuit het SPE waren we vorige week aanwezig bij de verkiezingsvoorlichting bij Stichting Aknarij West. Met ongeveer 30 vrouwen luisterden we naar een presentatie van iemand van ProDemos. ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.

Onder de aanwezige vrouwen was er nog veel onduidelijkheid over het stemmen en over de rol van de gemeenteraad, de bestuurscommissies en de burgemeester. Op een speelse manier aan de hand van verschillende stellingen kregen de vrouwen meer inzicht. Verder werd het verschil uitgelegd tussen blanco en niet stemmen. Hierover was nog veel onduidelijkheid. De aanwezigen waren ook kritisch tegenover de politieke partijen en hun beloften. Vele hebben in het verleden op iemand gestemd die zich daarna niet meer heeft laten zien in de buurt. Wat kunnen ze hiertegen doen? En hoe belangrijk is stemmen nu eigenlijk?

Door de laagdrempelige manier van ProDemos, was het mogelijk voor de vrouwen om ook hun zorgen te uiten over het tekort aan sociale huurwoningen in Amsterdam, het hoofddoeken debat en de discriminatie op de werkvloer.

Het advies van ProDemos was om in ieder geval te gaan stemmen als je graag verandering wilt zien of een duidelijke boodschap af te geven door blanco te stemmen.

Over Aknarij West

Stichting Aknarij West vindt het belangrijk om actuele thema’s aan de orde te stellen en hier diverse groepen uit de Amsterdamse samenleving bij te betrekken en met elkaar in gesprek te laten gaan. Het gesprek met elkaar aangaan draagt bij aan meer begrip voor elkaar en de acceptatie van elkaars verschillen.

www.aknarijwest.com

info@aknarijwest.nllogo aknarij