Verkiezingsdebat

 

Maandagavond 20 februari organiseerde stichting Camellia een verkiezingsdebat in de Meevaart in Amsterdam Oost. Kandidaat-Kamerleden Nicole Temmink (SP), Jan Paternotte (D66), Barbara Gardeniers (CDA) en Mirthe Biemans (PvdA) gingen met elkaar en de bezoekers in gesprek onder leiding van Esra Dede.

De kandidaat-Kamerleden beschreven de visie van hun partij op onderwerpen als diversiteit in het onderwijs, het glazen plafond voor vrouwen en vernieuwingen in de zorg. Onderwerpen die zeer relevant zijn voor Amsterdammers en voor Amsterdamse vrouwen in het bijzonder. Er was dan ook een mooie opkomst van vrouwen die bewust willen stemmen en kritische vragen hadden over deze onderwerpen. De onderwerpen werden aan de sprekers gepresenteerd in de vorm van stellingen en dit leverde waardevolle discussies op. Alle partijen wilden zich graag inzetten voor meer diversiteit en het doorbreken van het glazen plafond, maar de manier waarop was voor de partijen verschillend. Zo vindt de SP bijvoorbeeld dat de overheid vrouwen moet stimuleren en ondersteunen om een gelijke positie in te nemen op de arbeidsmarkt, het CDA vindt dat vrouwen hierin een grotere eigen verantwoordelijkheid hebben.

Tegen het einde van het gesprek merkte iemand uit de zaal op dat het meest belangrijke thema uit deze tijd nog niet besproken was. Hoe gaan we om met de toenemende polarisatie in de politiek? Is het niet beter als politieke partijen die het erover eens zijn dat zij een inclusieve samenleving willen hun krachten bundelen? Nu zien we dat politici vaak tegen elkaar strijden om stemmen te winnen maar misschien is het in deze tijd wel het belangrijkst om samen te werken en de gedeelde belangen en doelen te benadrukken. De sprekers gaven aan dit ook zeker belangrijk te vinden.
Na deze avond hebben zowel de bezoekers als de kandidaat-Kamerleden de kans gekregen om inzichten uit te wisselen in de aanloop naar de verkiezingen. Het SPE wenst de bezoekers van Stichting Camellia succes met het maken van een keuze op 15 maart!

Stichting Camellia

 

Onder het motto verbinden, inspireren en ontplooien biedt Camellia ruimte voor autonome en kritische vrouwen die vanuit hun professie of interesse van betekenis zijn voor de gemeenschap. Stichting Camellia richt zich op het moment op drie pijlers: participatie, werk en leiderschap.

info@stichtingcamellia.nl
http://www.stichtingcamellia.nl/

debat