Op vrijdag 24 februari was Amy uitgenodigd bij Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) om kennis te maken met de organisatie. Ik sprak met Menno van de Koppel die mij ontving om onder het genot van een kopje koffie te bespreken hoe we konden samenwerken om moeders te ondersteunen in de beslissingen over het onderwijs van hun kinderen.

Menno vertelt dat OCO actief is om in Amsterdam ouders onafhankelijk te adviseren over het onderwijs. Dit doen zij door nieuws en achtergrondinformatie te delen maar ook door specifieke vragen te beantwoorden. In Nederland hebben we gelukkig onderwijs van hoge kwaliteit maar het systeem kan soms ingewikkeld zijn. Als ouders er zelf of samen met de school niet goed uitkomen kunnen zij OCO om advies vragen. Een belangrijk onderwerp is bijvoorbeeld de schoolkeuze van het voortgezet onderwijs.  Daarnaast kun je op de website de antwoorden op veel gestelde vragen lezen of ontwikkelingen in Amsterdam volgen.

OCO zou erg graag haar netwerk uitbreiden en wil daarvoor ook contact zoeken met vrouwen uit het SPE-netwerk. In het bijzonder om vrouwen te helpen ervaringen uit te wisselen over de betrokkenheid bij het onderwijs van hun kind. Als je vragen hebt over het onderwijs van jouw kinderen neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens. Organisaties die graag een keer in samenwerking met OCO een voorlichting willen geven over thema’s als voorscholen, schoolkeuze of cito-scores kunnen hierover ook contact opnemen.

Onderwijs Consumenten Organisatie

OCO informeert, adviseert en verbindt Amsterdamse ouders. Daarmee bevordert OCO het partnerschap tussen ouders en school. OCO biedt ouders de informatie die ze nodig hebben om een verantwoorde schoolkeuze te maken en geeft antwoord op vragen over de gang van zaken op school. Bij problemen op school staat OCO ouders bij met advies om ouders in staat te stellen hun verantwoordelijkheid te nemen en samen met school de problemen op te lossen. Indien nodig kan OCO doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. Bij klachten over school zet OCO in op de-escalatie, als dat niet lukt kan OCO ouders helpen richting klachtencommissie of juridisch advies.

 

info@onderwijsconsument.nl      

www.onderwijsconsument.nl

OCO Helpdesk: (020) 330 63 20

 

$ s