Binnen het speerpunt gendergerelateerd geweld in afhankelijkheidsrelaties heeft Stichting Life&Style dit jaar een project opgezet over het bewust maken en versterken van vrouwen die te maken hebben (gehad) of te maken dreigen te krijgen met gendergerelateerd geweld. Dit doen zij allereerst door het trainen van Krachtmoeders in het herkennen van signalen van gendergerelateerd geweld en hoe zij vervolgens op een laagdrempelige en veilige manier vrouwen (preventief) kunnen informeren, ondersteunen en op weg kunnen helpen naar formele hulp. Krachtmoeders zijn moeders uit de buurt die drie keer per week de straat op gaan, met gele hesjes, om met bewoners in gesprek te gaan. Iedereen uit de buurt kent en herkent de Krachtmoeders. De laagdrempeligheid werkt verbindend en vertrouwend. Signalen uit de buurt worden hierdoor snel opgepakt, waardoor er gericht en ook preventief informatie en hulp kan worden geboden. Daarnaast organiseert Life & Style in dit project ook dialoogbijeenkomsten waar Krachtmoeders en vrouwen uit de buurt die te maken hebben (gehad) of dreigen te hebben met gendergerelateerd geweld bij elkaar komen voor het bespreekbaar maken van verschillende thema’s rondom gendergerelateerd geweld.  Het SPE was 18 november aanwezig, samen met een medewerker van de Gemeente Amsterdam, bij de laatste dialoogbijeenkomst van dit project.  

De bijeenkomst
De dialoogbijeenkomsten zijn er om vrouwen die te maken hebben (gehad) met gendergerelateerd geweld ondersteuning te bieden en in een veilige sfeer taboeonderwerpen bespreekbaar te maken. Daarnaast willen zij de vrouwen ook de kans geven zich als ervaringsdeskundigen te ontwikkelen om hun eigen verhaal in te kunnen zetten voor het bereiken en ondersteunen van nog meer vrouwen.  

Tijdens de bijeenkomst was er een medewerker van Stichting Kezban aanwezig om de dialoog te leiden. Voor Life&Style werkt het heel goed om formele partners uit te nodigen die op een laagdrempelige manier hun werkwijze delen. De drempel voor hulp zoeken bij een formele organisatie is vaak nog te hoog voor veel vrouwen maar door deze organisaties uit te nodigen bij bijeenkomsten komen zij op een laagdrempelige manier en in een vertrouwde omgeving in contact met elkaar. Zo is ook de wijkagent aanwezig, die veel aanwezigen ondertussen kennen en ook weten en durven te vinden voor bepaalde (hulp)vragen.  

Een belangrijk signaal is dat er vragen en zorgen zijn over (gendergerelateerd) geweld tegen mensen en vooral jongeren met een licht verstandelijke beperking. Life&Style ziet dat deze doelgroep groot is maar dat zij nog te vaak over het hoofd worden gezien. Dat terwijl deze groep meer risico loopt om slachtoffer te worden van gendergerelateerd geweld, zoals seksuele uitbuiting of exposing.  

Achtergrond project
Met het project Power Ladies wil Life&Style bereiken dat door bewustwording en ondersteuning steeds meer vrouwen voor zichzelf op durven te komen, hun eigen waarde en kracht inzien en uit een gewelddadige situatie kunnen komen. Door het trainen van de Krachtmoeders kan deze bewustwording en ondersteuning duurzaam ingezet worden, gezien de Krachtmoeders meerdere keren per week door de buurt lopen en bekend zijn met de bewoners en specifieke problematieken. Hierbij gaat het niet alleen om ondersteuning achteraf maar ook om de preventie van gendergerelateerd geweld.