Op vrijdag 16 december organiseerde het SPE de laatste kennissessie van dit jaar over Gendergerelateerd Geweld: Wat is het, hoe voorkom je het en hoe kan je slachtoffers en mensen die dicht bij de thematiek staan het best helpen? Tijdens deze sessie werd er vooral gefocust op het gesprek met elkaar aangaan, kennisdeling door zowel professionals als praktijkervaringsdeskundigen met projecten op dit thema en het uitwisselen van belangrijke signalen met elkaar. 

De thematiek rond gendergerelateerd geweld is en blijft ontzettend belangrijk. Vanuit het SPE-netwerk vangen wij veel signalen op met betrekking tot dit onderwerp. Zo zien organisaties bijvoorbeeld een toename van spanningen binnen gezinnen door toenemende armoede. Ook krijgen vrouwenorganisaties in Amsterdam veel te maken met verborgen vrouwen. Deze verborgen vrouwen weten zich vaak te binden aan de organisaties vanwege hun laagdrempelige karakter, maar ze blijven veelal van de radar bij formele instanties. Daarnaast horen we vaak terug dat voor veel vrouwen die te maken krijgen met gender gerelateerd geweld de stap naar een formele hulpinstantie vaak te groot is: men is niet bekend met waar zij terecht kunnen, welke opties er allemaal zijn of durven simpelweg de stap naar een formele instantie niet (alleen) te zetten.  

De bijeenkomst
De bijeenkomst start met een plenair onderdeel dat wordt verzorgd door een medewerker van de BlijfGroep. Er wordt ingegaan op de verschillen tussen eergerelateerd geweld en huiselijk geweld en voor wat en hoe organisaties terecht kunnen bij de BlijfGroep. Het benadrukken van het verschil tussen eergerelateerd geweld en huiselijk geweld is erg belangrijk. Los van dat iemand in een gewelddadige situatie sowieso hulp nodig heeft, is het herkennen van het verschil tussen eergerelateerd geweld en huiselijk geweld belangrijk voor hoe de hulp eruit moet komen te zien. Veel organisaties vinden deze informatie nuttig en waren nog niet op de hoogte van de specifieke verschillen. Het is daarnaast belangrijk dat organisaties zo vroeg mogelijk contact opnemen met het kenniscentrum eer en veiligheid (Hulp bij eergerelateerd geweld – Blijf Groep ) voor advies over situaties waar mogelijk sprake is van eergerelateerd geweld. Niet alleen kan het preventief werken, het is ook belangrijk er vroeg bij te zijn wegens de lange wachtlijsten die er momenteel zijn. Vaak kunnen ze voor een gezin of vrouw preventief al veel betekenen om te voorkomen dat zich een crisissituatie voordoet. Ook voor huiselijk geweld of andere vormen van geweld kun je altijd de Blijfgroep inschakelen voor advies en hulp. Raadpleeg de SignalenKaart of ga naar Contact – Blijf Groep voor direct contact. 

Na BlijfGroep krijgen Buurvrouwennetwerk Gaasperdam, Stichting Himilo, Stichting Life&Style, Stichting Home Empowerment en Nisa for Nisa het podium om via een Q&A te vertellen over wat hun organisaties doen tegen gendergerelateerd geweld. Deze organisaties hebben vorig jaar bij het SPE budget gewonnen bij het eenmalige speerpunt  Gendergerelateerd Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Zij delen tijdens de Q&A signalen, best practices en tips die zij hebben opgedaan tijdens de uitvoer van hun gewonnen projecten. De belangrijkste tips zijn om gebruik te maken van experts en formele organisaties als het gaat om gevoelige onderwerpen, het inzetten en opleiden van sleutelfiguren/vertrouwenspersonen/ambassadeurs voor het opvangen van signalen en het duurzaam voortzetten van hun kennis en ervaring, en om tijdens bijeenkomsten gebruik te maken van persoonlijke verhalen omdat herkenning goed werkt voor vertrouwen en het openbreken van dialogen.  

Het laatste onderdeel van de middag is een presentatie van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) over het waarborgen van de veiligheid van vrijwilligers die zich bezighouden met thematiek rond gendergerelateerd geweld. Het is belangrijk dat vrijwilligers en ook jouw organisatie goed de grenzen van het vrijwilligerswerk in de gaten houden. Wat goed werkt is om met elkaar van tevoren vast te stellen waar de grenzen liggen en duidelijk te maken wat de taken van de vrijwilliger zijn en waar hun verantwoordelijkheid stopt. Daarnaast is het van belang dat de sociale kaart van jouw organisatie duidelijk is: contact informatie van de vertrouwenspersoon moet bijvoorbeeld bekend zijn en het is handig om een lijst te hebben van andere contactpersonen en/of organisaties waar vrijwilligers terecht kunnen. De VCA biedt ook gratis trainingen en workshops om de vrijwilligers van je organisatie goed te kunnen begeleiden. Kijk op Trainingen en workshops van Vrijwilligers Centrale Amsterdam (vca.nu) voor meer informatie hierover.  

Wil je nu zelf ook aan de slag met deze thematiek en een project erover opzetten? Bij het SPE kan je onder het speerpunt ‘Zelfbeschikking’ onder andere projecten indienen met betrekking tot het onderwerp van gendergerelateerd geweld. Voor het opzetten van je project kan je gebruik maken van onderstaand stappenplan.