Woensdag 5 april organiseerde het SMN in samenwerking met Prachtvrouw Coaching, Stichting SCCM en Gemeente Amsterdam een dialoogbijeenkomst over bewustwording tegen radicalisering in buurtcentrum Biko. Het SPE was aanwezig was hierbij aanwezig.

Radicalisering is een thema dat vaak terugkomt binnen bijeenkomsten die in Amsterdam worden georganiseerd. Het SMN benadrukte het belang van zulke bijeenkomsten. Het SMN vindt het belangrijk dat de Marokkaanse-Nederlandse en moslimgemeenschap ook in buurten en wijken haar eigen weerbaarheid tegen radicalisering organiseert en hier in openheid over spreekt en om thema’s bespreekbaar te maken die leven in Amsterdam Oost. Prachtvrouw Coaching had zo’n 30 vrouwen dan ook uitgenodigd om te kijken wat we van elkaar kunnen leren maar ook hoe we elkaar kunnen ondersteunen.

Tijdens de bijeenkomst werd vooral de nadruk gelegd op het belang van ouders, vooral van moeders, bij een preventieve aanpak van radicalisering. De verantwoordelijkheid om kinderen goed op te voeden ligt nog steeds grotendeels bij de ouders. De betrokkenheid van ouders is daarom ook essentieel. Opvoeders moeten verder ondersteund worden door lokale organisaties en gemeenten om te voorkomen dat jongeren gaan radicaliseren.

De volgende tips zijn belangrijk om te delen.
• In dialoog/ gesprek zijn met jouw kind;
• Leer je kind een eigen en relevant netwerk te ontwikkelen
• Praat met je kind over persoonlijke gebeurtenissen die kunnen leiden tot schaamte/schande;
• Vergroot maatschappelijk betrokkenheid en vertrouwen van jouw kind;
• Bestrijd denkbeelden, zoals gelovig – ongelovig, allochtoon – autochtoon, moslim niet-moslim (wij-zij)
• Praat met jouw kind over de diversiteit v.d. islam;
• Denk hierbij kritisch na over welke denkbeelden jij extreem vindt binnen de Islam en welke je normaal vindt en praat hierover met je kind;
• Heb oog voor zijn/haar doen op het gebied van sociale media en praat hierover;
• Als je bij je kind signalen oppikt van radicalisering, ga dan met hem/haar hierover in gesprek. Als er goedkeuring is voor ISIS, trek dan aan de bel voor hulp.
De ouders, maar vooral de moeders hebben een belangrijke rol. Er is gebleken dat waar vrouwen actief zijn, minder problemen zijn. Moeders moeten gesteund worden in opvoeding om te voorkomen dat kinderen gaan radicaliseren. Vraag hulp als je ergens mee zit. Of dit nou radicalisering is of een ander probleem: zoek iemand op die je vertrouwt.

Belangrijke personen en telefoonnummers:

SMN Hulplijn Radicalisering:06-81893529,
Stadsdeel Oost,Anke: 0623156103 of Karim: 0653848656
Dymano, Ahmed ElGhazi: 020-4620300
Prachtvrouw Coaching, Habiba: 06-15419399

Je kan in gesprek gaan met een van de bovenstaande personen, zonder dat dit verder consequenties heeft. Er zal niemand aangesproken worden, maar je kan wel hulp krijgen om je kind te helpen.

Prachtvrouw Coaching

Prachtvrouw Coaching richt zich op vrouwen met ambities en talenten, werkt vraaggericht, faciliteert en begeleidt uiteenlopende activiteiten zodat vrouwen zich kunnen oriënteren en stappen zetten richting de arbeidsmarkt. Met individuele coaching, workshops en trainingen die vrouwen versterken en verbinden. Hen ondersteunen bij het vinden van (vrijwilligers)werk, bij de keuze voor een opleiding of hulp bij het opzetten van een onderneming.

Tugelaweg 59A
1092VJ Amsterdam
06-15419399
info@prachtvrouwcoaching.nl
www.prachtvrouwcoaching.nl