21 APRIL | NETWERKBIJEENKOMST HUISELIJK GEWELD

Op vrijdag 21 april vond de eerste netwerkbijeenkomst plaats van 2017. Deze stond in het teken van huiselijk geweld. Er zijn verschillende sprekers aan het woord geweest die vertelden over de aanpak die zij hanteren in de strijd tegen huiselijk geweld. Hierna waren er twee workshops.

Atria

Jamila Mejoubi, onderzoeker bij Atria, begon de netwerkbijeenkomst met een uiteenzetting over partnergeweld. De meest voorkomende vorm is gendergerelateerd geweld. Vrouwen worden vaker getroffen en zijn vaker slachtoffer van huiselijk geweld alleen vanwege het feit dat ze een vrouw zijn. Gendergerelateerd geweld is een oorzaak en tegelijkertijd een gevolg van de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Gendergerelateerd geweld wordt daarom ook als een vorm van discriminatie gezien en als een schending van de grondrechten van vrouwen. Het werd vooral duidelijk dat vrouwen veel te maken krijgen met geweld in hun leven. De cijfers liegen er niet om, zo is 1 op de 5 vrouwen ooit fysiek is mishandeld. Jamila onderstreept vooral de intergenerationele overdracht van geweld. Kinderen die opgroeien in een situatie met partnergeweld hebben veel meer kans dat zij slachtoffer (vrouwen) of dader (mannen) worden. Daarom is het Nurse Family Partnership ontwikkeld. Dit is een bestaand initiatief dat in Nederland door VoorZorg wordt uitgevoerd. Het programma richt zich op tienermoeders. Gedurende twee jaar van het kind vinden er geregeld huisbezoeken plaats. Een verpleegster bespreekt met de tienermoeder verschillende onderwerpen. Op deze manier wordt er ingezet op vroege interventie en een betere levensloopontwikkeling van het kind.

Stichting Kezban

Onze tweede spreekster was Saniye Tezcan van Stichting Kezban. Saniye benoemde gelijk het grootste probleem onder veel groepen; namelijk dat veel zaken niet worden erkend als geweld, waardoor veel slachtoffers nauwelijks aan de bel trekken. Daarom zet Stichting Kezban zich in op het voorlichting geven aan zelforganisaties, het ondersteunen van andere organisaties en het adviseren van overheden. Met de ontwikkeling van de eigen methodiek ‘Als ik haar was’ maken ze taboeonderwerpen bespreekbaar. Door het hele land proberen ze organisaties en sleutelfiguren advies te geven rondom signalering. De trainingen hebben ervoor gezorgd dat vrouwen en mannen getraind worden als dialoogleider en hierdoor de kunst leren kennen van het bespreekbaar maken van ingewikkelde onderwerpen.

Deirdre Bouwman

Deirdre Bouwman is ervaringsdeskundige en loopbaancoach en helpt door haar ervaring andere vrouwen die te maken hebben met geweld. Vooral deze vrouwen kunnen lastig een baan vinden en hebben hierbij ondersteuning nodig. Via Stichting Zijweg helpt Deirdre vrouwen die uit een geweldssituatie komen om uit zo een situatie te blijven. Dit doet zij door middel van empowerment trainingen en door zich beschikbaar te stellen als vertrouwenspersoon. Deirdre stelt dat we onszelf tekortdoen als we een persoon die we lief hebben gehad volledig afwijzen. Liefde en afwijzing worden dan twee tegenstellingen die in ons blijven saboteren, dit is wat verwarring, woede en verdriet schept. Deirdre helpt mensen zowel liefde als woede naast elkaar te laten bestaan en niet alleen te denken in links of rechts omdat er veel tussenopties bestaan. Op 10 juni geeft Deirdre de workshop ‘Laat je potentieel in de rest van 2017 stromen’. Er is ook de mogelijkheid om het e-book van Deirdre gratis te downloaden.

Gemeente Amsterdam

Hierna hebben medewerkers van de gemeente Amsterdam verteld over hun regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. In hun aanpak staat veiligheid voorop en staan kinderen centraal. Het liefst wordt er gezorgd voor een oplossing in de buurt van het gezin in goede samenwerking met de sociale omgeving en professionele instanties. Alleen bij extreme gevallen wordt gespecialiseerde hulpverlening ingeroepen. Bij de aanpak van de gemeente wordt vooral het belang aangestreept van zelforganisaties en vertrouwenspersonen. Zij spelen een belangrijke rol in het signaleren van huiselijk geweld.

Panelgesprek

Tijdens het panelgesprek werd vanuit het publiek vooral het belang aangestipt van cultuur sensitief handelen. Voorheen werd er geen actie ondernomen door de politie bij geen kenbare strafbare feiten. Nu wordt er toch bij een vermoeden van huiselijk geweld wel degelijk een notitie gemaakt. Men is van mening dat professionals zoals de politie voorbij hun professie moeten kijken en bij een vermoeden moeten doorvragen. Daarnaast kunnen ervaringsdeskundigen de brug zijn tussen slachtoffers en instanties. Zij kunnen slachtoffers voorbereiden op de stappen die er zijn na bijvoorbeeld een melding of een aangifte. Vanuit de vrouwenorganisaties was er vooral behoefte aan meer begeleiding voor verborgen vrouwen. Deze vrouwen zijn vaak angstig om een procedure te starten of durven niet door te zetten. Ze spreken de Nederlandse taal slecht en zijn economisch zwak. Deze angst wordt vaak versterkt door verhalen van de partner over het eventueel afpakken van de kinderen. Deze vrouwen hebben dagelijkse begeleiding nodig. Zij missen hulp, omdat ze geen directe omgeving hebben om op te steunen. Bij weinig of te slechte begeleiding kunnen zij door angst weer terugkeren naar hun partner. Het is noodzaak deze vrouwen de begeleiding en hulp te bieden die zij nodig hebben.

Workshops

Tot slot werd de dag afgesloten met twee workshops. De eerste werd gegeven door Anouk Visser van Movisie en ging over het signaleren en beoordelen van partnergeweld. Deelnemers kregen uitleg over het objectief signaleren van dit type geweld aan de hand van de nieuwe methode RelatieWijs. Bent u benieuwd geworden naar deze methode? Op 8 juni is de officiële lancering van de methode. Voor meer informatie en om u aan te melden, klik hier. De tweede workshop werd gegeven door Ted Kloosterboer van Stichting Praat. Deze workshop ging over het signaleren en handelen bij kindermishandeling. Aan de hand van een waargebeurde casus gingen de deelnemers in gesprek over de signalen die zichtbaar zijn bij kindermishandeling. Wil je meer weten over voorlichting door Stichting Praat? Klik dan hier.

18056217_1200254550085562_9214087373063799213_o

Klik hier voor meer foto’s.