Womanhood

Womanhood heeft aandacht voor de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van jonge vrouwen. Het programma richt zich afwisselend op de fysieke, mentale en emotionele gesteldheid met als doel om dit in balans te houden. Daarnaast is er ook aandacht voor kunst en creativiteit.

De afgelopen jaren is Soumaya Alioui veel in gesprek geweest met (kwetsbare) 18+ meiden in Amsterdam – Oost. Uit deze gesprekken is vanuit deze doelgroep meiden vaak de behoefte uitgesproken om een plek te hebben waar zij terecht kunnen om te praten, om uit sociaal isolement te komen en om zich te ontwikkelen.

Womanhood is een huiskamer waar (kwetsbare) jonge 18+ vrouwen uit Amsterdam – Oost samen komen om te kunnen werken aan hun positieve zelfbeeld, intrinsieke motivatie, emotionele regulatie, in gesprek kunnen met lotgenoten, ontwikkelen op gebieden van mentale gezondheid, verslaving, studiekeuze, beroepen, seksualiteit, liefde en relatie en zingeving.  Womanhood zorgt voor verbinding tussen jonge vrouwen die de kans krijgen om moeilijkheden te doorbreken en het beste uit zichzelf kunnen halen. Deze jonge vrouwen leren met elkaar en van elkaar en laten zien dat niemand er alleen voor hoeft te staan. Wij vinden het belangrijk om de zelfstandigheid te stimuleren zodat de meiden verschillende levenszaken zelf kunnen regelen en moeilijkheden weten te tackelen, meiden zullen binnen Womanhood daarom ook verantwoordelijkheden krijgen om hun zelfredzaamheid te vergroten en om te participeren in de wijk.

De algemene doelstellingen bij Womanhood zijn:

–       #Weridetogether: Het reduceren van eenzaamheid en sociaal isolement.

–       #Breathe: Het creëren van een veilige ruimte om te praten en/of op adem te komen.

–       #Itsokay: Het signaleren, erkennen en accepteren van psychosociale problemen en het bieden van vaardigheden door middel van workshops en trainingen, om hiermee om te kunnen gaan.

–       #Yourule: Bewustwording van gewenst gedrag (geven en ontvangen), ruimte voor ontwikkeling en het vergroten en stimuleren van zelfregie.

–       #Inthehood: Inzetten en participeren in de wijk om een positieve bijdrage te leveren aan de directe omgeving en aan de samenleving.