Stichting Studiezalen

Studiezalen wil de kansen in het onderwijs rechttrekken door middel van studiezalen. Dit zijn 47 verschillende locaties over de hele stad waar jongeren uit het primair- & voortgezet onderwijs (van 10 t/m 18 jaar) wekelijks in een pedagogisch veilige en rustige omgeving huiswerk kunnen maken of schoolwerkondersteuning krijgen.

Naast het doel om het kind in de schoolcarrière te ondersteunen, verdiepen we ons ook in de wensen en behoeftes van het kind.Wat heeft het nodig om zich op een positieve manier te ontwikkelen? Zo is er voor elk kind een lifecoach aanwezig met wie het een vertrouwensband kan opbouwen en de persoonlijke aandacht krijg die het verdient.
Op elke Studiezaal is een team van professionele begeleiders aanwezig kennis op zowel pedagogisch als onderwijskundig gebied.

Binnen de Studiezalen werken zij aan:

  • Creëren van bewustwording; belang van inzet, verantwoordelijkheid, eigenaarschap en identiteit.
  • Het ontdekken van kwaliteiten en verrijken van de leefwereld.
  • Vergroten van het zelfvertrouwen en discipline bij leerlingen.
  • Ontdekken van intrinsieke motivatie tot inzet voor school.
  • Actieve samenwerking met scholen en ouders en wijkpartners.
  • Laagdrempelige hulpverlening op gebied armoedebestrijding.

Contactpersoon: Annemijn Dijkzeul