Vrouwenkerngroep

Multicultureel centrum Ala Kondre (MCCAK) is een bruisend buurtcentrum gevestigd in Amsterdam Zuidoost sinds 2017. Ons doel is om een breed scala aan activiteiten te bieden voor vrouwen, mannen en jongeren van diverse culturen en achtergronden, inclusief degenen die normaal gesproken niet volledig deelnemen aan de maatschappij. Bij MCCAK zijn we trots op onze laagdrempelige aanpak waardoor deelnemers elkaar op een natuurlijke manier kunnen ontmoeten en deelnemen aan diverse participatie activiteiten, zoals computer- en taaltraining en beweegactiviteiten.

Een bijzonder initiatief binnen ons centrum is de Vrouwenkerngroep, die bestaat uit tien dames afkomstig uit verschillende culturen, die zich betrokken voelen bij de buurt en de bewoners. Onder de deskundige leiding van Mireille Seedorf, directeur van MCCAK en voorzitter van de vrouwenkerngroep in de K-buurt, organiseert deze groep maandelijks een informatieve bijeenkomst voor vrouwen uit de K-buurt en omstreken. Het is verheugend om te zien dat deze bijeenkomsten een vaste groep van ongeveer 75 vrouwen aantrekken.

Bovendien is de jaarlijkse viering van Internationale Vrouwendag een hoogtepunt waarbij de Vrouwenkerngroep een voortrekkersrol vervult. Met trots kunnen wij vermelden dat deze viering ongeveer 250 aanwezigen trekt, wat een bevestiging is van het succes van de initiatieven die MCCAK biedt om de gemeenschap te verbinden en versterken.

contactpersoon: Mireille Seedorf, info@ala-kondre.nl en 020-3416363