Stichting Crea community

Wij werken aan ontmoeting, verbinding, mooie programma’s en ondersteuning van bewoners in Amsterdam. We helpen de activiteiten voor zorg, cultuur, welzijn, recreatie, duurzaamheid, bedrijvigheid, wonen en ontmoeting in de wijk bekend te maken. We bouwen mee aan een buurtcommunity voor zorg en welzijn (in brede zin).

Het bevorderen van het welzijn en de onderlinge samenhang van Amsterdam vanuit een inclusieve visie op de samenleving en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

contactpersoon: Clea Conijnenburg, clea.conijnenberg@online.nl