VrouwenAcademie West

De VrouwenAcademie West (VAW) is een samenwerkingsverband van organisaties die vrouwen in Amsterdam West ondersteunt in hun persoonlijke ontwikkeling.

De VrouwenAcademie West is niet een school waar je als vrouw vaste lessen volgt, maar een netwerk van organisaties die actief zijn rond maatschappelijke dienstverlening, welzijn, scholing en werk.

De organisaties die bij de VrouwenAcademie West zijn aangesloten, hebben een gezamenlijk doel. Zij benaderen de deelneemsters op dezelfde manier. Zij luisteren en stellen vragen. Altijd zoekend naar de kansen en mogelijkheden die er voor de deelneemster in het verschiet liggen.

Welke behoeftes en vragen leven er onder de vrouwen? Hoe kunnen we hier ons aanbod zo optimaal mogelijk op aansluiten?

Het luisteren naar behoeftes en signaleren van problemen, zorgt voor een up-to-date aanbod en een dynamische werkwijze.

Elke partner beschikt over eigen kennis, ervaring en kunde. Door de bundeling van deze krachten en het samenwerken bij de VrouwenAcademie West, kan op diverse vragen antwoord worden gegeven.

Voor iedere deelneemster is een benadering op maat gemaakt. Maar het doel is een gemeenschappelijke: een stijging op de participatieladder en een optimale deelname aan de samenleving.

vawlogo

E-mail: info@vrouwenacademiewest.nl of participatiecoach@vrouwenacademiewest.nl