Stichting Students Moving Forward (SMFF)

Stichting Students Moving Forward (SMFF) biedt jongeren tussen 15 en 24 jaar een programma aan dat is gericht op het ontwikkelen en versterken van levensvaardigheden. SMFF richt zich hierbij speciaal op jongeren voor wie het om financiële, culturele of sociale redenen niet vanzelfsprekend is om aan deze activiteiten deel te nemen.

Onderzoek wijst uit dat jongeren met een gecompliceerde achtergrond minder geneigd zijn om deel te nemen aan activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden. Dit is jammer, want juist tijdens deelname aan deze activiteiten leer je vaardigheden die essentieel zijn voor je sociaaleconomische status, opleidingsniveau, beroepsvaardigheid en uiteindelijk de hoogte van het inkomen. Weinig geld hebben is tot daar aan toe, SMFF vindt het onacceptabel dat jongeren hierdoor niet kunnen meedoen aan activiteiten die bijdragen aan veranderingen in de persoonlijke situatie. Bij Stichting Students Moving Forward telt iedereen mee “Samen gaan wij vooruit en leggen we een gedegen basis voor een duurzame toekomst!”

Oprichting

In 2009 hebben: de zussen Rachel en Eurdice Snip hun visie op het gebied van training en begeleiding voor jongeren vormgegeven in de stichting Students Moving Forward. Hiermee legden zij de basis voor een Stichting waarin passie voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren centraal staat. Na jaren van fulltime ervaring als jeugdzorg en HRM professional bundelden zij hun krachten om jongeren bij te staan in hun ontwikkelingsproces op weg naar een gebalanceerd leven.

Missie

Jongeren bijstaan om een steviger persoonlijk fundament te creëren. Dit doet SMFF door te werken aan het ontwikkelen en versterken van levensvaardigheden. Het resultaat is dat de deelnemers beter in staat zijn om zelf afgewogen keuzes te maken en het leven naar eigen wens vorm te geven.

Visie

Stichting Students Moving Forward wil een baken zijn voor jongeren, waardoor zij kunnen groeien, hun potentieel leren benutten zodat zij zich een plek kunnen verwerven in de maatschappij.

Kernwaarden
  • Lef: lef staat gelijk aan dingen doen die niet mogelijk leken en grenzen verleggen. Eigen grenzen en die van anderen. SMFF vraagt aan mensen om net een stap extra te doen en daagt hen uit hun talent ten volle te benutten om zichzelf te ontwikkelen. Durven te reflecteren en elkaar feedback te geven. Leren met en van elkaar.
  • Flexibel: Kansen en er ook wat mee doen. Verder durven te kijken dan wat voor de hand ligt en daarbij de realiteit in het oog houden.
  • Aansluiten: iedereen voelt zich welkom bij SMFF. Aansluiten betekent oprecht geïnteresseerd zijn in mensen. SMFF heeft aandacht voor een ieder die het beste uit zichzelf wil halen. Met aansluiten bedoelen SMFF ook dat er zij openstaan voor de leefwereld van een ander en gelijkwaardige gesprekspartners zijn. Door onze open houding staat SMFF dichtbij de jongeren.
  • Samenwerken: Samenwerken op een respectvolle, informele en vlotte manier. In een sfeer waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en een afspraak ook écht een afspraak is, ontstaan impactvolle contacten. Samen een gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren van de doelen.

Deze kernwaarden fungeren als ethisch kompas. Ze vormen de kern van hoe er met elkaar omgegaan wordt en vormen de basis voor alles wat SMFF doet.

Contactpersoon: Rachel Bodi
Mail: info@smff.nl
Postbus 9514, 1006 GA Amsterdam

SMFF2

Duivendrecht 1115 NH NL
Plan je route