Netwerkpro

Netwerkpro is een sociale onderneming die impact maakt op het gebied van arbeidsparticipatie, persoonlijke ontwikkeling en duurzaamheid. Sinds 2015 begeleidden wij al meer dan1600 vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar participatie, opleiding en betaald werk. Wij creëren verbindingen tussen gemeenten, bedrijven en deelnemers. Via ons succesvolle empowerment-, mentor- en sollicitatieprogramma weten wij vrouwen (én mannen) te activeren en begeleiden wij hen bij een volgende stap. Wij zijn actief in nationale en internationale projecten en in SROI-samenwerkingen.

Tussen 2019 en 2021 voerde Netwerkpro een project uit binnen de context van ‘Een nieuwe baan, een nieuw bestaan’ van Instituut Gak. Naar aanleiding hiervan werden wij uitgenodigd om als expert te spreken over de aandacht voor mentale gezondheid die nodig is in de begeleiding van vrouwen met een migratieachtergrond. 

Netwerkpro is door het Verwey-Jonker Instituut in januari 2020 genoemd als veelbelovende interventie om vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzame werkplekken te begeleiden.

Wij zijn expert op het gebied van traumaverwerking van kwetsbare mensen en hebben in 2018 met steun van Stichting Arq twee trainers opgeleid in de 7ROSES methodiek. Het kabinet heeft de Sociaal Economische Raad gevraagd een actie-agenda op te zetten voor een positieve leercultuur. In het kader van Leven Lang Ontwikkelen wordt Netwerkpro genoemd als best practice.

Wij werken nauw samen met werkgevers en bedrijven, zowel voor de invulling van SROI-beleid (bijvoorbeeld via mentorprogramma’s), als voor de toeleiding naar betaald werk. 

Mail: info@netwerkpro.org