Buurtvrouwen Moederskracht

De vrouwen van Moederskracht hebben besloten de problemen in de Lodewijk van Deyssel en de Piet Mondriaan buurt aan te pakken. Ze ergeren zich aan de grote hoeveelheid zwerfvuil in de straten en willen de overlast van jongeren tegen gaan. Drie keer week lopen ze hun rondes door de buurten. Ze verbinden en activeren bewoners. Jongeren worden aangesproken op hun gedrag waardoor overlast wordt voorkomen. Moederskracht wijst hun op hun verantwoordelijkheid en dat heeft een positief effect op de jongeren en de leefbaarheid in de buurt.

Moederskracht organiseert activiteiten die aansluiten bij de wensen van de vrouwen en senioren en jongeren. Zij geven aan waar behoefte aan is en bepalen wat belangrijk is. Ze worden gestimuleerd om zelf de organisatie op zich te nemen zodat ze kunnen ontdekken waar hun talenten liggen. Een proces van emancipatie komt op gang waardoor vrouwen kunnen groeien in hun ontwikkeling. Ze doen ervaringen op en denken na over de volgende stap in hun leven.

Vrouwen helpen elkaar, geven elkaar tips, verzamelen tweedehands kleding, weten van elkaar wie het zwaar heeft. Ze doorbreken het isolement en de schaamte, trekken vrouwen erbij met als doel ze langzaam maar zeker weer perspectief te bieden.

Vrouwen worden actief als vrijwilliger, krijgen daarvoor een vergoeding en dat is de eerste stap op weg naar werk. Met catering opdrachten wordt een bescheiden bedrag verdiend. Ze organiseren activiteiten voor senioren signaleren op tijd problemen.

Moederskracht is succesvol omdat vrouwen zich onderdeel voelen van de organisatie.  De vrouwen spreken buurvrouwen aan of moeders op het schoolplein, de groep groeit met name door mond tot mond reclame

Ze werken aan hun eigen ontwikkeling door het bespreken van thema’s, die ze zelf belangrijk vinden en aansluiten bij de problemen die ze dagelijks ervaren. Het gaat over de opvoeding van de kinderen, over mentale gezondheid of de veiligheid thuis of in de buurt. Doordat ze elkaar onderling vertrouwen kunnen veel persoonlijke ervaringen worden besproken. Ze volgen Zumba lessen voor hun plezier, koken voor ouderen, volgen taallessen. Er wordt niet voor hen gedacht, dat doen ze zelf. Iedereen neemt een taak op zich en dragen op die manier bij aan de unieke succes van Moederskracht.

Contactpersoon: Ilhame Grinate 0640508698