ProFor

Het kernproduct van ProFor is Family coaching: het begeleiden en helpen van veelal eenoudergezinnen en personen die in problemen zijn gekomen.

De tweede pijler bestaat uit projecten gericht op specifieke en actuele onderwerpen.

Voor wie

Stichting ProFor richt zich op etnische minderheden in Amsterdam en omgeving en in het bijzonder stadsdeel Zuidoost. Projecten in andere delen van het land worden niet uitgesloten.

Onze deskundigheid omvat onder meer bewoners met een Spaanstalige- en Caribische achtergrond.

Onze specialisaties zijn:

  • Kinderen en jongeren (ondersteunen in leerachterstanden, wegwijs in gezondheid en overgewicht)
  • Vrouwen (empoweren en ondersteunen)
  • Gezinnen (begeleiden, empoweren en doorverwijzen naar instanties)
  • Vaders (betrekken bij opvoeding en de vaderrol)
  • Ouderen (informeren en vaardigheden bijbrengen)

Contactpersoon: Mevrouw L. Martis

E-mail: info@profor.nl

Hogevecht 188A
Amsterdam-Zuidoost 1102 HK NH NL
Plan je route