Stichting Prachtvrouw

Prachtvrouw stelt zich ten doel Nederlandse vrouwen met een migratieachtergrond te ondersteunen in hun ontwikkeling en emancipatie. Dit omvat de levensdomeinen van de moderne vrouw, waaronder het combineren van zorg en werk, opvoeding, gezondheid, onderwijs en zelfbeschikking. Door middel van coaching, loopbaanbegeleiding en educatie worden vrouwen in staat gesteld een actieve rol aan te nemen in de samenleving en hun weg te vinden naar zelfstandigheid. Prachtvrouw biedt een laagdrempelige en veilige omgeving waarin persoonlijke wensen en mogelijkheden centraal staan en waar iedere vrouw de mogelijkheid krijgt zich verder te ontplooien, haar talenten te ontwikkelen of door te stromen.

Contactpersoon: Habiba Bouanan

E-mail: stichtingprachtvrouw@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Prachtplan/

Website: www.stichtingprachtvrouw.nl