Platform ZijN

ZijN Vrouwen Platform Nederland is voortgekomen uit een samenwerkingsverband van 7 lokaal opererende stichtingen: Rosarium, Camellia, Impress, Acacia, Orchidee, Pearl en Vrouwelijke Professionals. De vrouwen die aan de wieg hebben gestaan van de oprichting van ZijN hebben allemaal een bi-culturele achtergrond.

ZijN heeft twee doelen. Enerzijds het bieden van een vrouwelijk perspectief op actuele maatschappelijke vraagstukken om te inspireren tot creatieve en nieuwe oplossingsrichtingen. Anderzijds het stimuleren van de economische, maatschappelijke en politieke participatie van vrouwen.

ZijN organiseert bijeenkomsten met betrekking tot actuele sociaal-maatschappelijke kwesties waarin we op zoek gaan naar het vrouwelijk perspectief. Ze nodigen hiervoor diverse experts en rolmodellen uit die een veelheid aan meningen en perspectieven vertegenwoordigen. Door het stellen van de juiste en soms ook kritische vragen komen ze tot een zorgvuldiger analyse van complexe maatschappelijke kwesties. Door het betrekken van meerdere perspectieven ontstaat ook ruimte voor creatieve en nieuwe oplossingen. Tijdens de programma’s wordt volop ruimte geboden om van gedachten te wisselen, kennis te delen, netwerken te verbreden en verbindingen te leggen.

download

E-mail: info@platformzijn.nl

Bos en Lommerweg 357
Amsterdam 1061 DH NH NL
Plan je route