MOVISIE

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Voor wie?

We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen.

Adviestrajecten, trainingen en meer

Movisie biedt toepasbare kennis, advies en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. Concrete producten zijn adviestrajecten, trainingen, publicaties en methodieken.

Netwerken en kennisdelen

Naast het overdragen van bestaande kennis ontwikkelen we ook nieuwe kennis. Bijvoorbeeld door professionals met elkaar in contact te brengen en ze actief kennis en ervaringen te laten delen. We zetten hierbij werkmethodes in zoals kennisuitwisselingbijeenkomsten, digitale hulpmiddelen als websites en nieuwsbrieven en een scala aan netwerkactiviteiten.

Vijf actuele thema’s

Onze activiteiten zijn georganiseerd rond vijf actuele thema’s: Effectiviteit en vakmanschap, Actief burgerschap, Inclusie en diversiteit, Huiselijk en seksueel geweld en Sociale zorg.

Kwaliteit zonder winstoogmerk

Movisie heeft betrokken, alerte en inventieve professionals in dienst die met beide benen stevig in de maatschappij staan en die vernieuwing niet schuwen. Wij werken zonder winstoogmerk en hebben daarbij kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarvoor hebben we een kwaliteitssysteem ingevoerd dat voldoet aan de ISO 9001 normering.

movisie

Contactpersoon: Juul van Hoof

E-mail: info@movisie.nl

Adres: Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht

Postadres:  Postbus 19129, 3501 DC Utrecht