Netwerk Amsterdamse Helden

Het NAH wil de kracht van Amsterdamse Helden versterken door de initiatiefnemers en hun organisatie te ondersteunen en door de samenleving, in de vorm van maatschappelijke organisaties en bedrijven, te betrekken bij de Amsterdamse Helden. NAH biedt een platform, een steunpunt en coaching aan Amsterdamse jongeren die een maatschappelijk initiatief willen starten.

Het NAH biedt een platform voor de Amsterdamse Helden. Het NAH laat zien dat deze initiatieven de moeite waard en essentieel zijn voor het lokale jeugdbeleid. Een held kan zo sneller erkenning en waardering krijgen omdat ze worden ondersteund door het NAH; dit is het ‘samen-sterk-gevoel”.

Het steunpunt bestaat uit deskundige vrijwilligers die beschikbaar zijn als coach. Zij bepalen, in nauw overleg met de Amsterdamse Helden, de werkwijze, lossen knelpunten , ontwikkelen beleid en evalueren resultaten. De leden van het NAH kunnen bij het steunpunt terecht voor advies en ondersteuning. Het steunpunt koppelt hiertoe een Amsterdamse Held aan een coach.

Een coach kan ondersteuning bieden rondom de volgende onderwerpen:

  • ondersteuning bij administratie, bedrijfsvoering, en projectmatig werken
  • ondersteuning bij het in het leven roepen van een stichting, en de samenstelling van een bestuur
  • ondersteuning bij het schrijven van een aanvragen bij een fonds en het schrijven van jaarverslagen
  • ondersteuning bij het vergroten van de bekendheid, pr en communicatie
  • ondersteuning bij het aangaan van samenwerkingsverbanden.

helden

Contactpersoon: Lenny Blijker

E-mail: info@netwerkamsterdamsehelden.nl

Facebook: www.facebook.com/netwerkamsterdamsehelden

Ambonplein 59
Amsterdam 1094 PW NH NL
Plan je route