Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA)

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) is een laagdrempelige voorziening waar inwoners van Amsterdam en de directe omgeving terecht kunnen voor klachtenbehandeling, advies en informatie. Het MDRA ontvangt ruim 900 meldingen op jaarbasis via mail en telefoon. Veel mensen leggen een situatie voor en vragen of dit discriminatie is en wat ze zelf kunnen doen om hun probleem op te lossen. Vaak stelt het MDRA een brief namens hen op en maakt daarbij gebruik van jurisprudentie. Het MDRA geeft ook voorlichting op scholen en aan bedrijven. Omdat het MDRA een registratie bijhoudt van alle meldingen en klachten kunnen journalisten en de gemeente daarover geïnformeerd worden. De cijfers zijn voor de gemeente van belang om hun beleid op af te stemmen.

Het MDRA behandelt klachten op de gronden van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Deze gronden zijn: ras (afkomst) nationaliteit, geslacht, godsdienst, politieke overtuiging, levensovertuiging, burgerlijke staat, hetero- of homoseksuele gerichtheid, arbeidsduur, leeftijd en handicap. Daarnaast toetst het MDRA of discriminatie incidenten vallen onder de reikwijdte van de discriminatiebepalingen van het Wetboek van Strafrecht.

E-mail: discriminatie@mdra.nl

Postadres: Postbus 15514, 1001 NA Amsterdam

Oostenburgervoorstraat 142
Amsterdam 1018 MR NH NL
Plan je route