Marokkaanse Vrouwen Vereniging (MVVN)

De Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland heeft als doel de belangen van Marokkaanse vrouwen in Nederland te behartigen en deze op de politieke agenda te plaatsen. Het gaat hierbij om onderwerpen als (Marokkaanse) echtscheidingen, visa en verblijfsvergunningen, maar ook over de positie van de Marokkaanse vrouw in de Nederlandse maatschappij als het gaat om emancipatie, participatie, onderwijs.

De missie van het MVVN is de maatschappelijke positie van Marokkaanse vrouwen te versterken, in Nederland en in Marokko. Door directe opvang, hulpverlening, rechtskundige adviezen en doorverwijzingen in dialoog met achtergestelde en mishandelde vrouwen zijn wij in staat telkens aan te tonen op welke punten de geldende regels ten koste gaan van een gelijkwaardige behandeling van Marokkaans-Nederlandse vrouwen. De concrete ervaringen en de vertaling daarvan naar de media en naar de diverse ambtelijke instellingen en bestuurslagen zijn integraal onderdeel van ons werk.

Veelal zijn deze instellingen zich niet voldoende bewust van de problematiek waar bijvoorbeeld in Marokko gedumpte vrouwen of uitgebuite en mishandelde vrouwen in Nederland in verstrikt zijn geraakt. Naast pleitbezorging en belangenbehartiging spant de MVVN zich in om de doelgroep toe te rusten met de expressiemiddelen zodat zij op hun eigen wijze en in hun eigen kracht vorm kunnen geven aan hun ervaringen en verhalen. Zo werkt de MVVN steeds vanuit de concrete (levens)ervaring van de vrouwen aan het opbouwen van kennis en informatie, het signaleren van knelpunten en rechtsongelijkheden om ruimte te scheppen voor hun emancipatie en participatie in Nederland en in Marokko. De sturende waarden zijn hierbij steeds het recht op zelfbeschikking en solidariteit.

mvvn1

Contactpersoon: Ikram Chiddi

E-mail: nfo@mvvn.nl

Van Ostadestraat 49A
Amsterdam 1072 SN NH NL
Plan je route