Mammarosa Amsterdam

Het doel van Mamma Rosa is preventie van en vroegtijdig signaleren van borstkanker bij migranten vrouwen.

Voorlichting over borstkanker kan een vrouw rust geven en inzicht verschaffen. Een allochtone vrouw van de 1e generatie met borstkanker kan terecht bij Mammarosa. Deze website geeft informatie over borstkanker in verschillende talen.

Ook biedt deze website de mogelijkheid om in contact te komen met andere allochtone vrouwen met borstkanker. Contact met ervaringsdeskundigen uit de eigen cultuur, liefst in de eigen taal, kan helpen. Zij hebben deze zware periode achter zich en kunnen goede tips geven. Één op één lotgenotencontact vindt plaats tijdens een spreekuur (vooralsnog alleen wekelijks in Den Haag) en ook via huisbezoek. Een lotgenoot kan soms ook met je meegaan naar een behandeling of naar een gesprek met de dokter.

Verder organiseert Mammarosa ook groepsactiviteiten waarbij allochtone borstkankerpatiënten elkaar kunnen ontmoeten. Dat kunnen bijeenkomsten zijn waar een bepaald onderwerp wordt besproken, een maandelijkse koffieochtend, maar ook samen wandelen of meehelpen als vrijwilliger.

logo mammarosa

E-mail: secretariaat@mammarosa.nl