Moedernetwerk

Het primaire doel van Moedernetwerk is te zorgen dat de kinderen en jongeren met een beperking de kans krijgen om zich (blijvend) te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. Dat betekent dat zij toegang moeten krijgen tot de best mogelijke zorg, onderwijs en vrijetijdsbesteding zoals bijvoorbeeld sport en creatieve activiteiten. Een belangrijke, en misschien wel de belangrijkste sleutel tot die best mogelijke zorg is de moeder. Om die reden investeert Moedernetwerk in de moeders. Zij benadert dit vanuit een holistische invalshoek: steun de moeder, voedt haar met kennis en zorg, opdat zij zich geestelijk en lichamelijk gezond voelt en in staat is betere zorg aan haar kind(eren) te bieden. Het gaat specifiek om kinderen met een verstandelijke beperking, met een fysieke en/of chronische ziekte of meervoudig gehandicapte kinderen. De kinderen gaan naar een school voor speciaal onderwijs of naar een (medische) dagopvang als zij geen onderwijs kunnen volgen.

Onze activiteiten variëren van individuele ondersteuning bij hulpvragen tot het bijeenbrengen van moeders van kinderen met een beperking middels het organiseren van bijeenkomsten, events en seminars zodat zij kennis kunnen delen op het gebied van zorg en welzijn.

Onder deze sociaal culturele bijeenkomsten vallen ook de vrije toegankelijke voorlichtingsbijeenkomsten voor alle moeders binnen en buiten ons netwerk en bijeenkomsten voor jonge mantelzorgers en kinderen met een beperking. Het Moedernetwerk wil zoveel mogelijk gezinnen stimuleren deel te nemen aan activiteiten die de ontwikkeling van alle kinderen ten gunste komen; zowel sport en spel als culturele activiteiten.

Ons netwerk bestaat om gezinnen in een kwetsbare positie te helpen en waar nodig gaan wij een samenwerking aan met andere organisaties en instellingen. Het Moedernetwerk zelf fungeert als een spin in het web in stadsdeel Nieuw West en is bekend bij beleidsmakers, zorg- en welzijnsorganisaties en buurtinitiatieven.

 

Contactpersoon: Leila Badaou

E-mail: info@hetmoedernetwerk.nl
Telefoon: 06-24173955