Foundation Global Inclusion

info@foundationglobalinclusion.com

Global Inclusion werkt met professionals die al meer dan 25 jaar ervaring hebben met het volwaardig integreren en participeren in de samenleving van minderheidsgroepen.

Onze bestuurders, adviseurs en professionals hebben ervaring en kennis van kwetsbaren in de samenleving, zoals jongeren, senioren, drugsverslaafden, prostituees, (ex)gedetineerden en minderheidsgroepen.

De professionals komen vanuit bestuur, politiek, welzijnswerk en hulpverlening.

De oprichtster van deze Stichting, Rachella Vorm, zet zich al 25 jaar in met passie en kennis ten aanzien van minderheidsgroepen. Zij is een global networker, een verbinder en inspirator. Zij zet haar expertise in om volwaardige integratie en participatie nationaal en internationaal te bevorderen.

Onze visie

Onze visie is, dat alle mensen ongeacht wie ze zijn en waar ze vandaan komen, gelijke kansen en gelijke behandeling krijgen. Ondanks dat wij hiervoor wetgeving hebben in Nederland, blijkt dit in de praktijk nog niet altijd het geval te zijn.

Onze visie is, dat ieder mens dezelfde kansen en behandeling mag krijgen en dat volledige integratie en participatie mag doorsijpelen in elke cel van onze samenleving.

Onze missie

Wij geloven, wanneer minderheidsgroepen en kwetsbare individuen in hun kracht worden gezet, zij volwaardig kunnen integreren en participeren in de samenleving.  Vanwege een blijvende toename van multiculturaliteit en diversiteit in Westerse landen, is het nu meer dan noodzakelijk om een ieder de mogelijkheid te bieden om zich volwaardig te ontwikkelen en te profileren, zodat een ieder kan deelnemen aan de samenleving.

Ons motto is: inclusiviteit (inclusion), welke de weg is voor een duurzame groei en betere samenleving, waarin iedereen meetelt en samenwerkt.