Elance Academy

Elance Academy richt zich op kleurrijke jonge vrouwen. Zij inspireert en motiveert hen om hun kwaliteiten te benutten en vol zelfvertrouwen de wereld te betreden. Elance Academy biedt coaching op maat. De werkwijze is preventief en bestaat uit een combinatie van individuele coaching en groepscoaching. Vrouwelijke rolmodellen spelen hierin een belangrijke rol. We focussen ons op de thema’s cultuur, zelfvertrouwen, opleiding, werk, gezondheid en doorbreken van taboes.

Elance Academy heeft een trapsgewijs coachingsmodel ontwikkeld, specifiek voor jonge vrouwen. Hierin worden zij begeleid in hun persoonlijke groei (explore) en het uitwisselen van ervaringen en het delen van netwerken (share), met als doel de meisjes te inspireren en te motiveren om daadwerkelijk in actie komen en kansen te benutten (act).Elance Academy gelooft in de kracht van jonge vrouwen en denkt in uitdagingen en het benutten van kansen. De naam Elance drukt uit hoe we op eigen vrouwelijke wijze onze maatschappelijke doelen nastreven: Vol vuur (elan), enthousiasme en élégance.

elance-logo

Contactpersoon: Aytun Aydin

E-mail: info@elanceacademy.nl

Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 30
Amsterdam 1054 SP NH NL
Plan je route