Shame sexting is “het ongewenst online
verspreiden van (gemanipuleerd) seksueel getint beeldmateriaal met als
doel de afgebeelde persoon aan de schandpaal te nagelen” (KIS).
Dit kan grote gevolgen hebben voor de slachtoffers.

“Vaak krijgt het slachtoffer de schuld van de online grensoverschrijdingen. Pesten en buitensluiting kan leiden tot schooluitval. Door schaamte, angst en onzekerheid lopen slachtoffers van shame sexting risico op depressieve gevoelens, een laag zelfbeeld en automutilatie. Als de familie vindt dat hun dochter morele normen heeft overtreden, zal de familie hun eer publiekelijk proberen te herstellen. Er bestaat het risico op eergerelateerd geweld waarbij het meisjes opnieuw slachtoffer wordt.”

Meer weten? Bekijk de KIS-toolkit: Praten met ouders over shame sexting | Kennisplatform Integratie & Samenleving (kis.nl)