Binnen het speerpunt Zelfbeschikking heeft het Somalisch Participatiepunt Amsterdam (SPA) in 2022 het project ‘Bewustwording keuzevrijheid voor meisjes’ opgezet over het bewust maken en versterken van de zelfbeschikking van vrouwen en meisjes met een Somalische achtergrond. Het project bestaat uit 3 onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit het informeren van vrouwen en meisjes met een Somalische achtergrond over de grondrechten van het individu, hun zelfbeschikkingsrecht, de Nederlandse waarden en normen op het gebied van keuzevrijheid en man-vrouw verhoudingen. In het tweede onderdeel staat de dialoog centraal. Door middel van dialoogbijeenkomsten gaan ze in gesprek over keuzevrijheid binnen traditionele normen en waarden van hun cultuur, en hoe deze verschillen met wat zij zien in Nederland. Doordat jongens en mannen ook een invloed hebben in de levens van de vrouwen en meisjes, zal ook met hen de thematiek bespreekbaar worden gemaakt om hen bewust te maken van de rollen die zij hebben in de zelfbeschikking van de vrouwen en meisjes. Op 19 november 2022 was SPE bij een van de dialoogbijeenkomsten met jonge meiden. 

De bijeenkomst
Tijdens de dialoogbijeenkomst bespraken de meiden de verschillen tussen hun generatie en die van hun ouders. Hierbij werd gebruik gemaakt van de methode think – pair – share, waarbij je eerst bij elke vraag de ruimte krijgt om zelf na te denken en op te schrijven wat je ervan vindt. Vervolgens bespreek je dit met iemand anders uit de groep vóór dat dit plenair wordt besproken.  

Tijdens de dialoog benoemen de meiden dat er dingen zijn die de ouders goed doen, maar dat er ook dingen zijn die minder goed gaan. De meiden zeggen dat dit komt doordat het niet past bij de manier waarop de jongere generatie wil leven. Aan de ene kant vinden de meiden dat de ouders zich goed bekommeren over de zorg van de kinderen en ook dat het fijn is dat zij nog thuis kunnen blijven wonen totdat de kinderen zelf in staat zijn om een plek te hebben, of juist door huwelijk het huis kunnen verlaten. Aan de andere kant werd benoemd dat het thuis wonen zorgt voor weinig ruimte voor de eigen vrijheid van de meiden. Onder het dak wonen van hun ouders betekent namelijk ook het volgen van hun regels. Ze hebben het gevoel dat de ouders hierbij cultuur en religie als een wapen gebruiken. Zo merken ze dat er ongelijkheid is tussen de jongens en meisjes doordat de jongens meer hun eigen dingen mogen doen. Ook ondervinden zij een verschil in ondersteuning van hun ouders: de moeders zijn meer ondersteunend dan de vaders.  

Achtergrond project
Met dit project hoopt SPA de vrouwen en meisjes meer regie te geven over hun eigen leven en hoe zij elkaar kunnen ondersteunen in het maken van keuzes.