Wist je dat in Amsterdam maar liefst 95.000 mensen laaggeletterd zijn? Stichting Lezen en Schrijven zet zich met haar projecten in om laaggeletterdheid in heel Nederland te agenderen,  voorkomen en verminderen, onder meer met initiatieven zoals Educatie voor Vrouwen met Ambitie (E.V.A.). E.V.A. is er specifiek op gericht om vrouwen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun basisvaardigheden en ze te stimuleren in hun weg naar economische zelfstandigheid. Centraal staat taalontwikkeling om door middel van een grotere taalvaardigheid ook andere vaardigheden te kunnen ontwikkelen.

Voor alle Amsterdamse organisaties, professionals en vrijwilligers die vrouwen begeleiden naar meer (economische) zelfstandigheid en een betere beheersing van de vaardigheden taal, rekenen, en digitale vaardigheden organiseerde E.V.A. een netwerkbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst sprak een panel bestaande uit Habiba Bouanan van Prachtvrouw Coaching, Annemieke Winder van Vrouwen Vooruit en Rosa van Barschot van Blik op Talent, onder leiding van Naima Azough, over het belang van het verbinden van basisvaardigheden en empowerment. Alle panelleden combineren deze elementen in hun programma’s, door vrouwen bijvoorbeeld te coachen op participatie en empowerment, maar daarnaast ook Nederlandse taalles te bieden.

“Vrouwen die meer zelfvertrouwen hebben en zich sterk voelen, kunnen de taal beter leren.” Panellid E.V.A. Netwerkbijeenkomst

Na het panelgesprek werden twee praktische workshops gegeven. Nienke van Norel van Stichting Lezen en Schrijven maakte in haar workshop inzichtelijk welke materialen en methodieken al beschikbaar zijn. Vervolgens bekeek zij met de deelnemers hoe deze middelen kunnen worden ingezet om vrouwen te helpen bij het zetten van stappen richting economische zelfstandigheid. In de parallelle workshop ging professioneel trainer Sandra Doevendans  aan de slag met werkvormen om bewustwording en zelfstandigheid bij vrouwen te stimuleren.

Wil je zelf oefenen met praktische vaardigheden of op ben je zoek naar geschikt lesmateriaal? Kijk op www.evaenik.nl voor meer informatie.

64aa2680-3f39-4775-8f18-87bddc330ae5