*English version below

Op donderdag 28 september was Amy van het SPE op bezoek bij Connect to Empower. Rubia Stella organiseerde een bijeenkomst over eenzaamheid onder expatvrouwen.

Bij binnenkomst konden we alvast informeel kennismaken met elkaar. Daarna werd iedereen welkom geheten door de Martijn Companjen, welzijnscoach bij Dynamo. Dynamo Buitenveldert stelde de ruimte ter beschikking voor deze bijeenkomst.

Het programma ging van start met een persoonlijk verhaal van June. Zij woont al een aantal jaren als expat in Nederland en heeft ook in haar jeugd in veel verschillende landen gewoond. Zij heeft zelf ervaren hoe eenzaam het kan zijn als je steeds in een ander land woont. Vanuit haar eigen ervaring vertelde zij over eenzaamheid en depressie en gaf zij motiverende tips om hiermee om te gaan.

Hierna volgde nog twee persoonlijke verhalen, van Galina en Catherine. Zij ervaarden onder andere hoe lastig het kan zijn om een eigen carrière op te bouwen als je een taalbarrière ervaart. Ook het gevaar om alleen te komen staan werd besproken. Het verbreken van haar relatie had voor Catherine grote gevolgen. Zij realiseerde zich dat onafhankelijkheid als expatvrouw erg waardevol is.

Na een heerlijke lunch werd er informatie gedeeld over de twee aanwezige organisaties; Homestart en het SPE. Tot slot verzorgde Rubia een workshop over het herkennen en benoemen van de kwaliteiten die je bezit. Door zelf na te denken over kwaliteiten en de kwaliteiten die je bij een ander ziet te benoemen wordt je meer bewust van wat je mogelijkheden en krachten zijn. Deze oefening leverde een lange lijst aan kwaliteiten op die in de groep aanwezig waren. De dag werd feestelijk afgesloten met heerlijke hapjes en prosecco!

Connect to Empower

Rubia Stella verzorgt conversatielessen voor expats die in Nederland wonen. Heb je ook de behoefte om je taalvaardigheden verder te ontwikkelen? Of ben je op zoek naar een gezellige groep vrouwen waar je jouw ervaringen als expat mee kunt delen, neem dan contact op met Rubia.

rubia.conversationlesson@gmail.com

*English version:

On Thursday the 28th of September Amy, from SPE, visited Connect to Empower. Rubia Stella had organized a congress revolving around the themes loneliness and expat women.

Dynamo Buitenveldert had made available the space for this congress. After having formally introduced ourselves to one and other, we were officially welcomed by Martijn Companjen, a well-being Coach at Dynamo.

The program started by June sharing a personal story. She has been living in the Netherlands for a couple years as an expat, and has lived in several other countries throughout her youth. She has experienced how lonely it can be when you continuously move to different countries. She shared stories on loneliness and depression based on her own experience. She also provided tips on how to deal with these feelings and how to stay motivated to fight those.

This story was followed up by two more personal stories from Galina and Catherine. They experience, amongst other things, how difficult it can be to build a career because of a language barrier. Also the danger and fear of ending up alone was discussed in these talks. The ending of Catherine’s relationship led to big consequences for her. However, she realized that being independent as an expat woman is very valuable.

After a delicious lunch information was provided by the two organizations present; Homestart and the SPE. As a final activity Rubia gave a workshop on how to recognize and name your qualities. Through considering and acknowledging your qualities and those you recognize by others, you will become more aware of what your strengths and possibilities are. This exercise led to the long list demonstrating the many qualities present in the group.

The day ended on a happy note with a rich consumption of snacks and prosecco!

Connect to Empower

Rubia Stella provides communication classes for expats in the Netherlands. Are you looking to improve you language skills? Or are you looking for a fun group of women with whom you can share you experiences as an expat, please contact Rubia.

rubia.conversationlesson@gmail.com