Op woensdag 11 september was het SPE op speerpuntbezoek voor het speerpunt ‘Arbeid en Zorg’ bij Synchroon Plus. Het was de eerste dag van de Nederlandse Taal- en computerlessen. Met dit project willen zij de wereld van de deelnemers met taalproblemen vergroten. Ze organiseren taallessen, ontbijten samen, maken uitstapjes in Amsterdam en daarbuiten. De cursisten leren actief van de vrijwilligers en van elkaar.

Tijdens deze eerste bijeenkomst begon de groep met een voorstelronde. Wie zijn ze, waar komen ze vandaan en hoeveel talen spreken ze? Uit de voorstelronde blijkt dat het een diverse groep is met allerlei verschillende nationaliteiten. Van Spaans en Surinaams sprekenden tot Engels sprekenden. Waar willen de cursisten heen? Wat willen ze leren? Wat kunnen ze al goed? Waar willen ze beter in worden? Willen ze juist leren schrijven? Of juist leren spreken? Er zijn ook mensen aanwezig die nog maar drie maanden in Nederland wonen.

“Vorig jaar was er iemand die binnen kwam zonder goede kennis van de Nederlandse taal en speelde daarna zelfs in het theater wat we hadden gemaakt. Nog nooit sprak ze zoveel Nederlands achter elkaar.”

De vrijwilligers willen graag de vorderingen zien en vinden het fantastisch als ze stappen maken, dat is aan het voorbeeld van het theater zeker te zien. Zoals een andere vrijwilliger ook zei: “Een taal kennen is macht. Kennis en taal maakt machtig. En als we dan de vrouwen kunnen zien groeien dan is dat toch iets waar je het voor doet”.

Voor mensen die geen Nederlands spreken is de taal moeilijk om te leren omdat het Nederlands klanken heeft die in veel talen niet voorkomen. Tijdens de cursus komt dit ook aan de orde, het beste voorbeeld was de letter ‘G’. Hoe leg je dit uit aan iemand die alleen Spaans en Engels spreekt? De harde G komt niet voor in deze talen. “Schraap je keel maar eens, dat is onze G”, dit is dan de beste manier om dit uit te leggen en de beste manier om te onthouden. Maar neem de letter ‘U’, dit is een lange uuu in het alfabet maar je zegt geen buus als we het over de bus hebben.

De basisbeginselen van het Nederlands leren ze hier in ieder geval super goed. We zijn benieuwd naar de stand van zaken over negen maanden.