Elk jaar organiseert het SPE drie netwerkbijeenkomsten. De netwerkbijeenkomsten van het SPE draaien om het leren kennen van andere organisaties en de onderlinge uitwisseling van ervaring en kennis. Bij de laatste netwerkbijeenkomst gaat het SPE ‘on Tour’ door de stad. Op vrijdag 1 november jl. bezochten we samen met vertegenwoordigers uit ons netwerk drie organisaties, zowel formeel als informeel, in Amsterdam-Centrum en Oost. Het overkoepelende thema was arbeidstoeleiding en financiële onafhankelijkheid.”

De financiële onafhankelijkheid van vrouwen is van invloed op de mogelijkheden die vrouwen hebben om hun leven naar eigen wens in te richten. Werk speelt daarin een belangrijke rol. Werk kan namelijk zorgen voor plezier en persoonlijke groei. Maar werk is bovendien ook de beste garantie op een leven zonder armoede en schulden. Niet werken is voor veel vrouwen geen vrije of bewuste keuze. Sterker nog, een deel van de vrouwen is zich niet altijd bewust van hun arbeidswens. Soms ligt dat aan gebrek aan opleiding, geen geld voor kinderopvang of zelfs arbeidsdiscriminatie. Groepsdruk, culturele normen en vooroordelen kunnen onbewust ook een grote rol spelen. Dit kan ertoe leiden dat vrouwen soms werk niet zien als een mogelijkheid.

Veel organisaties binnen het SPE focussen zich op het belang van financiële onafhankelijkheid en de participatie van vrouwen in de stad. Deze organisaties weten heel goed wat er bij hun achterban speelt. Zij hebben een vertrouwensband met de vrouwen die ze ondersteunen. Hierdoor durven vrouwen eerder het achterste van hun tong te laten zien. Ook kunnen deze organisaties op een laagdrempelige manier het gesprek aangaan over een thema als werk.

Het SPE vindt het belangrijk dat organisaties leren van elkaars successen, kennis en fouten maar ook op zoek gaan naar onderlinge samenwerkingskansen. Met SPE on Tour zijn we langsgegaan bij Women Inc. en drie vrouwenorganisaties die zich allemaal op een andere manier bezighouden met de thematiek: Stichting Vrouwenruimte de Kat, Stichting Prachtvrouw en Buurvrouwen Netwerk Gaasperdam. Zij deelden hun ervaringen en kennis als inspiratiebron voor andere organisaties.

Women Inc. is een formele organisatie die o.a. de positie van vrouwen op en tot de arbeidsmarkt probeert te versterken middels verschillende campagnes. Tijdens SPE on Tour deelde ze de huidige stand van zaken in Nederland als het gaat om de loonkloof. Werkende mannen verdienen nog altijd 15% meer dan werkende vrouwen. Dit is in een heel werkend leven een verschil van 300.000 euro. Ook kwam de campagne “de Grootste Onderneming van Nederland” aan bod, dit is niet Shell of ING. De Grootste Onderneming van Nederland telt 9 miljoen werknemers; vrouwen en mannen, die dagelijks onbetaald werk verzetten als ouders, mantelzorger of vrijwilliger. Women Inc. vindt het belangrijk om deze doelgroep ook in een goed daglicht te zetten.

Afsluitend heeft Women Inc. het project “de tafel van één” uitgevoerd met de aanwezige vrouwen. Door middel van verschillende vragen en stappen gingen de vrouwen één op één met elkaar in gesprek over hun successen en doelen. Het hoofddoel was: waar wil je heen? Dit kan natuurlijk van alles zijn, werk, studie, vrijwilligerswerk etc. Dankzij deze sessie hebben de vrouwen handvatten gekregen die zij ook binnen hun eigen organisaties kunnen inzetten als het gaat om het openbreken van het gesprek over werk.

Stichting Vrouwenruimte de Kat en Stichting Prachtvrouw gaven een presentatie over het belang van Nederlandse taallessen, kennis over financiën en het opbouwen van zelfvertrouwen bij de vrouwen.  De beheersing van de Nederlandse taal is een belangrijk startpunt. Als taalcoach zien zij dat de vrouwen die de Nederlandse taal beter beheersen meer zelfvertrouwen krijgen en daardoor ook sneller op de arbeidsmarkt terecht komen. Naast taal spelen er volgens de organisaties ook nog andere redenen waarom vrouwen niet altijd actief zijn op de arbeidsmarkt. De zorg voor de kinderen en de beperkte mogelijkheden als het gaat om kinderopvang en de kosten daarvoor spelen bijvoorbeeld ook een rol. Maar de organisaties zien ook dat een gebrek aan zelfvertrouwen bij de vrouwen ervoor zorgt dat het meedoen aan workshops en taallessen soms al een hele grote eerste stap is. Daarom investeren de organisaties ook veel tijd in toegankelijke contactmomenten met de vrouwen. Door op een laagdrempelige manier met vrouwen in gesprek te komen groeit hun zelfvertrouwen. Wat uiteindelijk kan leiden tot een gesprek over werk en financiële onafhankelijkheid.

De laatste presentatie was van Buurvrouwen Netwerk Gaasperdam. In samenwerking met stadsdeel Zuid-Oost  helpen zij vrouwen bij het zetten van (tussen)stappen richting economische zelfstandigheid. Dit doen zij door middel van cursussen die gericht zijn op ondernemerschap. Het  Buurvrouwen Netwerk Gaasperdam kent  veel succesverhalen van vrouwen die naar economische zelfstandigheid zijn gebracht. Vrouwen die een traject hebben gevolgd, hebben nu een carrière als fotografe, schoonmaakster of hebben een eigen foodtruck. Ook heeft het Buurtvrouwen Netwerk Gaasperdam verschillende samenwerkingsverbanden opgezet, bijvoorbeeld met Dress For Succes. Zij kleden de deelneemsters gratis voor hun eerste sollicitatiegesprek of andere belangrijke gesprekken. Buurtvrouwen Netwerk Gaasperdam heeft bewust ingezet op de samenwerking met andere organisaties om op die manier hun eigen impact te vergroten.

Heb jij een stichting en wil je de economische zelfstandigheid van Amsterdamse vrouwen versterken? Vraag dan budget aan bij het SPE onder het speerpunt Arbeid en Zorg.