Op zondag 3 oktober ging het SPE digitaal op bezoek bij Stichting SAN Oost.
In 2019 kregen zij budget toegekend binnen het speerpunt jongens en mannenemancipatie voor het project ‘Op één been kun je niet lopen.’ De titel van dit project gaat over een situatie die in de Caribische gemeenschap veel voorkomt wanneer het gaat om ouderschap. Er is vooral sprake van moederschap, met een vader die afwezig is of soms komt en gaat. Met hun project gaat SAN Oost met mannen en vrouwen in gesprek over de rol van de vader, wat de afwezigheid van de vader doet met het gezin en hoe de vaderrol anders vormgegeven kan worden.

Wanneer er dingen misgaan met jongeren hoor je vaak dat de vaders afwezig waren in de opvoeding. Tijdens de sessie van vandaag gaat het gesprek over de rol van de moeder in de afwezigheid van vaders. De vragen die besproken worden zijn onder andere: wat is hierin de rol van moeders, sluiten zij vaders buiten of gaat een vader zelf weg? En wat kunnen moeders doen om een betere band met de vader van hun kinderen op te bouwen? De sessie wordt begeleid door twee gespreksleiders, die beide een achtergrond hebben in de systeemtherapie.

Tijdens deze sessie delen de mannen hun ervaringen met vaderschap. Eerst wordt hen gevraagd hoe de relatie met hun eigen vader was. Veel van de mannen geven aan zelf geen goede band te hebben gehad met hun vader en een betrokken vader te hebben gemist. Dit zouden ze zelf graag anders doen. Daarom wordt hen de vraag gesteld ‘Wat betekent vaderschap voor jou?’ Zelf zouden ze een vader willen zijn die structuur biedt, maar ook aandacht en warmte geeft. Zowel de jongere generatie als de oudere generatie van aanwezige mannen is het hierover eens.

De rol van de moeders in de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding van hun kinderen gaat twee kanten op. Waar sommige mannen aangeven dat zij het zelf lastig hebben gemaakt om een actieve rol in te nemen in het leven van hun kinderen, vertellen andere vaders dat moeders hen ook op afstand houden. De gespreksleiders geven aan dat dit kan komen doordat vrouwen zelf ook vaak geen betrokken vader hebben gehad, je bent dan geneigd om terug te vallen op hetgeen wat bekend is. Om dit te voorkomen is het belangrijk om samen vorm te geven aan het ouderschap en wat dit betekent. Ga met je (ex)partner in gesprek over de rol die jij in wilt nemen in het leven van je kinderen.

De mannen tonen veel kwetsbaarheid en openheid tijdens de sessie. Ze vertellen waar ze spijt van hebben, waar ze vast lopen en wat ze willen veranderen. Ook vragen ze elkaar om advies over manieren waarop ze alsnog betrokken kunnen worden bij de opvoeding.

Als vervolg op deze bijeenkomst zouden de aanwezigen graag een dialoogsessie tussen mannen en vrouwen zien. Zij zijn benieuwd wat de vrouwen nodig hebben van de mannen om deze actieve vaderrol vorm te kunnen geven.