Binnen het speerpunt seksuele diversiteit heeft Share Network dit jaar het project ‘Let’s Talk About It..’ uitgevoerd. Op 21 juli 2021 was het SPE hier op bezoek bij een workshop binnen het project die in het teken stond van consent. 

De naam Share Network staat voor de kracht van het delen van verhalen. Share Network biedt verschillende programma’s aan rondom empowerment, educatie en werk – met name voor overlevers van seksueel misbruik en mensenhandel. Hun doelgroep bevat veel vrouwen met een migratieachtergrond: uit oost Europa, het Caribisch gebied en West-Afrika.  

Workshop consent
Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie zijn veelvoorkomende onderdrukkingsmechanismen waar vrouwen en trans vrouwen mee te maken krijgen. Aan de hand van verschillende oefeningen krijgen de deelnemers in de workshop over consent handvatten om zichzelf beter te beschermen, eigen grenzen beter te leren kennen en hun behoeftes met eenander te delen. Tijdens de workshop worden deelnemers uitgenodigd om meer contact te maken met hun lijf, door verschillende mindfulnessoefeningen. Deelnemers komen in contact te staan met hun gevoelens, behoeftes en seksualiteit.  

Signalen
Wat opviel was de warme en open sfeer bij de workshop. De workshopleiders hebben het serieuze en belangrijke onderwerp consent op een speelse en laagdrempelige manier weten te behandelen, met behulp van verschillende werkvormen. Een interessant signaal was dat waar sommige deelnemers het ongemakkelijk vinden om nee te zeggen, het voor anderen juist ook een uitdaging is volmondig ‘ja’ te zeggen, wanneer ze ergens juist wel voor open staanHet was mooi om te zien hoe de workshop inzette op dat consent altijd weer ingetrokken kan worden, toen bleek dat ‘van gedachten veranderen’, en terugkomen op een ‘ja’ of ‘nee’, bij sommige deelnemers gepaard gaat met onzekerheid: ‘ben ik dan niet te wispelturig?’  

Het project
Met het project hoopt Share Network onder andere de isolatie van LBTQ+ers met een migratieachtergrond te verbreken.Doelen van het project zijn dat vrouwen zich kunnen uiten en verbinden met de andere participanten, meer kennis opdoen over hun rechten en weten waar ze terecht kunnen als ze opzoek zijn naar een community. Share Network streeft naar een volledige integratie van migrantenvrouwen in de LBTQ+ gemeenschap, zodat deze groep niet hoeft te schuilen’.

DLet’s Talk About It..’ workshops focussen zich op emancipatie, gelijkheid, connectie, expressie, veiligheid en zelfacceptatie. Met de workshops hoopt Share Network een veilige en warme omgeving te bieden voor vrouwen die zich gemarginaliseerd voelen binnen de samenleving.