Elk jaar organiseert het SPE meerdere netwerkbijeenkomsten die draaien om het leren kennen van andere formele en informele organisaties en het onderling uitwisselen van ervaringen en kennis. De online netwerkbijeenkomst van 30 oktober stond in het teken van economische zelfstandigheid.

Als een vrouw economisch onzelfstandig is betekent dit dat zij financieel afhankelijk is van een partner of (overheids)instanties. Dit kan de keuzevrijheid van vrouwen sterk beperken en hen bovendien in een kwetsbare positie brengen als de gezinssituatie verandert, door overlijden van de partner of een echtscheiding bijvoorbeeld. Het SPE wil daarom de organisaties in haar netwerk ondersteunen in hun werk om Amsterdamse vrouwen naar werk te begeleiden. Tijdens de netwerkbijeenkomst presenteerden vier organisaties zich die actief zijn in Amsterdam om vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. De organisaties die aanwezig waren bij de netwerkbijeenkomst konden zo met hen kennismaken en eventuele samenwerkingen aangaan.

Arine Huijboom en Hester Wolrich van Netwerkpro verzorgen de eerste presentatie. Netwerkpro is een organisatie die zich richt op het verbeteren van de professionele positie van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hun programma’s zijn geschikt voor alle vrouwen met een Nederlands taalniveau van A2 of hoger en bestaan uit drie onderdelen: persoonlijke coaching, groepstrainingen en netwerkmogelijkheden bij lokale bedrijven. In hun programma’s begeleiden ze vrouwen in een doorlopende lijn van aanmelding bij Netwerkpro tot aan het ondertekenen van een contract. Ook na het ondertekenen van een contract blijven de vrouwen betrokken bij Netwerkpro door middel van netwerkbijeenkomsten en terugkommomenten. In januari 2021 begint het programma weer in Amsterdam dus mocht je nog vrouwen kennen in jouw achterban die gemotiveerd zijn om werk te vinden, aarzel dan niet om hen door te verwijzen. Wil je graag kijken of je als organisatie samen kan werken met Netwerkpro, neem dan contact op met Arine door te mailen naar: arine.huijboom@netwerkpro.nl.

Freija Derks van SEZO en Rosan Stuijt van Calibris Advies geven de tweede presentatie. Zij vertellen over het WijkLeerbedrijf Nieuw-West, waar vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt een traject kunnen doorlopen in samenwerking met het ROC van Amsterdam, de gemeente en vrouwenorganisatie Vrouw en Vaart uit het SPE netwerk. Het ROC biedt op de locatie van Vrouw en Vaart een zorgopleiding aan voor vrouwen uit de wijk. Zowel vrouwen met een uitkering als niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen kunnen deelnemen aan dit traject met als enige voorwaarde dat ze zijn aangemeld bij de gemeente Amsterdam. De vrouwen voltooien tijdens de opleiding een formele stage in de zorg en een informele stage in de wijk, bijvoorbeeld door lichte huishoudelijke taken uit te voeren bij ouderen in de wijk. De ouderen zijn hierdoor minder eenzaam en de vrouwen leren ook van hen, bijvoorbeeld door fietsles of het verbeteren van hun Nederlands. Het WijkLeerbedrijf is er dus op ingericht om verbindingen te maken in de wijk die verschillende groepen (kwetsbare) buurtbewoners ten goede komen. Aan het einde van het traject hebben de deelneemsters een MBO 1 of 2 diploma, werkervaring, en worden ze geholpen bij het zoeken van een baan. Ken je vrouwen uit jouw achterban die ook baat kunnen hebben bij dit traject? Verwijs ze dan door naar het WijkLeerbedrijf en laat hen een mail sturen om zich aan te melden via: amsterdam@wijkleerbedrijf.nl, of bespreek de opties om als vrouwenorganisatie zelf een samenwerking als deze aan te gaan door te mailen naar Freija via: amsterdamnieuwwest@wijkleerbedrijf.nl of Rosan via: r.stuijt@calibrisadvies.nl.

De afsluitende presentatie is van Helena Schuengel, projectleider van het Transferpunt Zorg en Welzijn. Dit transferpunt is een online platform gekoppeld aan de organisatie House of Skills, waar vrouwen kunnen ontdekken welke mogelijkheden er voor hen zijn om in de zorg en welzijn sector te werken. Vrouwen kunnen eerst een zorgscan maken, waar ze op basis van hun werkervaring en opleiding te zien krijgen wat voor hen de kortste route is naar een baan in de zorg. Daarna kunnen ze met de online tool ‘de paskamer’ zien welke vaardigheden en eigenschappen ze hebben en bij welke vacatures die aansluiten. Vervolgens wordt er kosteloos met een loopbaanadviseur gekeken naar wat de vervolgstappen kunnen zijn, bijvoorbeeld solliciteren of het volgen van een opleiding. Het Transferpunt Zorg en Welzijn biedt ook verkorte mbo-opleidingen aan en werkt samen met werkgevers om vrouwen door te kunnen verwijzen naar een baan of een werk-leer traject. Als een deelneemster uitvalt bij een opleiding wordt er samen gekeken naar alternatieven. De online tools van het Transferpunt Zorg en Welzijn zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Je kan als vrouwenorganisatie zelf dus ook gebruik maken van de paskamer en zorgscan om vrouwen op weg te helpen. Als je daarnaast ook een samenwerking aan wilt gaan met het Transferpunt Zorg en Welzijn, ga dan in gesprek met Helena, door haar te mailen via: h.schuengel@houseofskillsmra.nl.

Er zijn veel verschillende partijen in Amsterdam die zich inzetten om vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan te begeleiden. Veel formele organisaties werken op dit gebied ook samen met vrouwenorganisaties, of staan daarvoor open. Als vrouwenorganisatie kan je dus ook de samenwerking met deze partijen opzoeken door bijvoorbeeld met de bovenstaande organisaties in gesprek te gaan. Daarnaast kan je ook gebruik maken van de expertise en/of online tools die zij aanbieden. Naast deze organisaties speelt de Gemeente Amsterdam ook een grote rol in het begeleiden van vrouwen naar werk. Voor niet-uitkeringsgerechtigden bestaan er consulenten die verschillende programma’s, workshops en scholingsvouchers aan kunnen bieden aan vrouwen die werk zoeken. Voor meer informatie hierover kan je op deze website kijken.