Op maandag 9 november ging het SPE op online speerpuntbezoek bij Stichting Inclusief. In 2020 heeft de organisatie binnen het speerpunt ‘Seksuele Diversiteit’ budget toegekend gekregen voor het project ‘TRANS Magazine’. Tijdens dit project wordt er een magazine gemaakt door trans en genderdiverse personen. Het doel van het magazine is het vergroten van maatschappelijke bewustwording over genderdiversiteit. Zo willen ze zowel trans personen herkenning en inspiratie bieden, als de belangstelling van niet-trans personen wekken. Oftewel, ze maken een magazine door transgender personen, maar zeker niet alleen voor transgender personen!

Voor nu focust het project zich vooral op het maken van online content waarbij er verhalen gedeeld worden. Een onderdeel hiervan is het opzetten van een podcast. Onder leiding van Meike van Stichting Inclusief en Chris van Transketeers worden er tijdens deze bijeenkomst vijf ideeën voor een podcast besproken met de groep. De deelnemers geven aan of ze enthousiast zijn over het maken van de podcast en Chris bespreekt de voor- en nadelen van het idee met hen.

Het eerste idee voor een podcast is om iedere maand twee boeken te bespreken geschreven door trans personen of over trans personen. Veel deelnemers zijn enthousiast over dit idee. Het tweede idee is om het dagelijks leven van transgender nieuwkomers in Amsterdam te volgen. Bij dit idee werden al snel veel obstakels gevonden, omdat bijvoorbeeld het achtergrondverhaal van een transgender migrant vaak te groot is om binnen een podcast te vertellen. Het derde idee is om met kunstenaars in gesprek te gaan over hun werk in relatie tot het onderwerp genderidentiteit. Chris snijdt het gesprek aan over of het wel altijd om genderidentiteit moet gaan als transgender personen worden geïnterviewd:

‘Het kan vervelend zijn als mensen alleen maar dat aspect van je leven belichten. Je bent zoveel meer dan alleen transgender.’

Aan de andere kant wordt ook benoemd dat niet-transgender personen, die ook tot de doelgroep van de podcast behoren, vaak wel erg geïnteresseerd zijn om te horen hoe het is om transgender te zijn.

Het vierde idee komt van een van de deelnemers zelf. De deelnemer wil graag een podcast maken over de relatie tussen een transgender persoon en religie of spiritualiteit. De deelnemer legt uit dat trans personen vaak een bijzondere relatie hebben met religie omdat ze daar soms wel mee opgegroeid zijn maar niet meer geaccepteerd worden in de gemeenschap doordat ze transgender zijn.

‘Ik heb zelf ook een strikt gelovige achtergrond maar ga nu nooit meer naar de kerk. Ik zoek nu andere vormen van spiritualiteit om dat gat op te vullen.’

Het laatste idee dat wordt besproken draait om een gesprek over cis-normatieve concepten met experts. De discussie ontstaat of je hier dan wel experts voor moet uitnodigen, of dat het relevanter is als trans personen over kleine herkenbare dingen spreken die ze tegenkomen in hun dagelijks leven. Een deelnemer komt met het idee om een combinatie hiervan uit te voeren, waarbij het gesprek voornamelijk gaat over de herkenbare ervaringen uit het dagelijks leven en er met een expert wordt gesproken die zelf ook transgender is om het in een groter geheel te plaatsen.

De bijeenkomst ging dus niet alleen over hoe je een goede podcast kan maken, maar ook over welke ervaringen je meemaakt als transgender persoon en hoe je dit kenbaar wilt maken aan een groter publiek. De deelnemers leren door dit project dat ze niet alleen zijn, doordat ze met veel mensen in aanraking komen die vergelijkbare ervaringen als zij hebben. Daarnaast leren ze ook over deze ervaringen spreken. Met de podcasts en het magazine kunnen ze bovendien voor meer begrip zorgen voor transgender en genderdiverse personen in de gehele maatschappij.